Skip to content Skip to footer

ตอนที่14 การใช้ Intuitive Intelligence ในการตัดสินใจ

คุณเคยเห็นคนๆ หนึ่ง แล้วรู้สึกเลยไหมว่า คนนี้แหละคือคนที่จะเลือกมาเป็นคู่ชีวิต
คุณเคยตัดสินใจเลือกที่จะทำบางอย่างจากสัญชาตญาณไหม

สิ่งที่ช่วยทำให้คุณรู้สึกว่าคนนี้แหละที่ใช่ หรือสิ่งที่ช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกทำบางสิ่งที่คุณไม่สามารถหาเหตุผลมาอธิบายได้ แต่รู้ว่ามันคือสิ่งที่ถูกต้อง คือ ความสามารถในการใช้ปัญญาญาณ หรือ Intuitive Intelligence นั่นเอง

ในที่นี่เราขออธิบายว่า Intuitive Intelligence ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ
1.Intuitive Thinking ซึ่งเป็นระบบความคิดตามสัญชาตญาณ เป็นระบบสมองแบบขี้เกียจ เราจะเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ใน จิตใตต้สำนึก รวมไปถึงประสบการณ์ เรื่องที่เราได้เรียนรู้มา แล้วถูกฝึกให้เคยชิน สัญชาตญาณ มาใช้ในการตัดสินใจแบบอัตโนมัติอย่างรวดเร็ว และมักจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง ยกตัวอย่างเช่น 2+2 =?? เราสามารถตอบได้โดยไม่ต้องคิด

2.Heart Intelligence เป็นความฉาดของหัวใจ จากงานวิจัยของสถายัน Heart Math Institute พบว่าหัวใจมีระบบเดซลล์ประสาทของมันเอง และมันตัดสินใจด้วยตัวของมันเอง โดยไม่พึ่งพาสมอง และหัวใจมีการสื่อสารกับสมองตลอดเวลา ดังนั้นหัวใจสามารถส่งข้อมูลต่างๆ ไปยังสมองให้เราได้รับรู้ได้ การถามคำถามบางอย่างกับหัวใจที่เราไม่รู้ว่าจะหาคำตอบจากที่ไหนได้ในขณะนั้น เราจะได้รับคำตอบที่ถูกต้องจากหัวใจเสมอ และหัวใจอยู่กับเรามานานมากกว่าสมอง หัวใจเริ่มทำงานก่อนเซลล์สมองจะพัฒนา ดังนั้นหัวใจจึงรู้จักเราดีที่สุด และไม่เคยหลอกเราเลย การทำตามที่หัวใจบอกจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอ และทำให้เรามีความสุขที่สุด

3.Intuition หรือปัญญาญาณ เป็นความรู้จากภายใน ที่เราได้รับมาจากจักรวาล หรือ Higher self เป็นสิ่งที่ช่วยนำทางให้เรารู้จัก Life purpose ของเราได้ นำทางไปสู่การค้นหาความหมายของการมีอยู่ของชีวิตเรา ช่วยพาเราไปเจอเหตุการณ์ต่างๆ ผู้รู้ ที่จะช่วยส่งเสริมให้เราทำภารกิจให้สำเร็จได้ Intution เป็นสิ่งที่ทรงพลังมากที่สุด หากเราทำตาม Intuition เราจะประสบแต่สิ่งที่นำไปสู่ความสำเร็จ และความสุขที่แท้จริง

วิธีการพัฒนา Intuitive Intelligence

1. ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองมี เป็น รู้สึก ไม่ต้องมองหาจากภายนอก
2. ใช้ชีวิตในแต่ละวันให้ช้าลง ดึงสติกลับมาสู่ปัจจุบัน (Mindfulness): ทำสมาธิ ฝึกหายใจ (Breathwork)
3. ฝึกการแยกแยะเสียงในหัวที่เป็นเงามืด (Shadow) กับแสงสว่าง (Angle)
4. ฟังเสียงจากปฏิกิริยาตอบสนองทางร่างกาย
5. ถามหาสิ่งนำทางจากข้างในตัวเรา อนุญาตให้ตัวเองได้รับการนำทาง
6. ลงมือทำตามคำตอบที่เราได้รับจาก Inner Intelligence

แหล่งอ้างอิง:
หนังสือ Thinking Fast and Slow
หนังสือ Decisive Thinking