Skip to content Skip to footer

จิตเทพ 10 อย่างตามศาสตร์ขงเบ้ง

ชีเหมินดันเจีย (奇門遁甲) เป็นวิชาศาสตร์ที่ใช้สำหรับการสงครามโดยเฉพาะ

แต่วิชาที่จะดึงมาใช้คือวิชาวิถีปราชญ์ ซึ่งปราชญ์ในที่นี้หมายถึง ผู้รู้ผู้ซึ่งแตกฉานทางจิตวิญญาณ สามารถเชื่อมต่อกับพลังงานจักรวาล และใช้พลังจักรวาลสร้างปาฏิหาริย์ที่ต้องการ และด้วยตัววิชานี้จะทาให้เราสามารถสร้างสรรค์ชะตาชีวิตของเราได้เอง

ศาสตร์ตะวันออก VS ตะวันตก
ตะวันออก: จิตเทพ คือ จิตใต้สำนึกที่เชื่อมต่อกับพลังงานจักรวาล เพื่อดึงมารังสรรค์ในสิ่งที่เราต้องการ

ตะวันตก: จิตเทพ อาจหมายถึง
– ปัญญาปราดเปรื่อง ไร้จุดสิ้นสุด infinite intelligence (นโปเลียน ฮิลล์)
– จิตเหนือสำนึก supra-conscious mind (คาร์ล จุง)
– จิตใต้สำนึกแห่งจักรวาล universal subconscious mind
– แหล่งสะสมที่ไม่ล่วงรู้ collective unconscious
– จิตจักรวาล universal mind
– จิตแห่งพระผู้เป็นเจ้า god mind
– จิตใต้สำนึกสร้างสรรค์ creative subconscious mind

จิตเทพทั้ง 10 และการใช้งาน

1. จิตเทพราชันย์ : เงินทอง ความสำเร็จ โชคลาภ ขจัดสิ่งไม่ดี สุขภาพ ผู้อุปถัมภ์
2. จิตเทพหกประสาน : ความรัก ความสัมพันธ์ หุ้นส่วน เครือข่าย อุปถัมภ์
3. จิตเทพมหาบุหลัน : ความรู้ ปัญญา ไอเดียใหม่ วิธีการแก้ปัญหา แรงบันดาลใจ
4. จิตเทพเก้าปฐพี : ทรัพย์สิน เงินทอง ที่ดิน สุขภาพ การรักษา
5. จิตเทพเก้านภา : วิสัยทัศน์ ชื่อเสียง ความสำเร็จ การมองเห็นอนาคต
6. จิตเทพพยัคฆ์ขาว : ความแข็งแกร่ง พละกำลัง ความมุ่งมั่น มีวินัย ฟื้นฟูร่างกาย
7. จิตเทพวิหคแดง : คำพูดที่มีพลัง สเน่ห์ในการพูด ชัยชนะด้วยคำพูด การพูดโน้มน้าว
8. จิตเทพตะขอเหล็ก : ระลึกชาติ ซื้อ-ขาย ที่ดิน ยา สมุนไพร การรักษา
9. จิตเทพนาคราช : บังคับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ สิ่งเหนือธรรมชาติ ซื้อ-ขายที่ดิน
10. จิตเทพเต่าทมิฬ : เปลี่ยนใจคน อ่านความคิดคน บงการคนให้เป็นไปตามที่ต้องการ

สภาวะจิต 3 ระดับ

1. จิตขาขึ้น: สภาวะที่จิตใจคุณเต็มไปด้วยความสุข คุณรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาล และรู้สึกว่า
จักรวาลคอยช่วยเหลือคุณอยู่ตลอด คุณบรรลุในสิ่งที่ต้องการได้อย่างราบรื่น และคุณก็
พร้อมยื่นมือช่วยเหลือกับทุกคนที่ผ่านเข้ามา

2.จิตคงที่: สภาวะที่จิตใจของคุณคงที่ คือคุณเริ่มเห็นถึงวิธีการแก้ไขของปัญหาที่เกิดขึ้น และเริ่มมองเห็นทางออกของของชีวิต คุณเริ่มเข้าใจ และยอมรับว่าคนเราทุกคนไม่สามารถควบคุมได้ในทุกสิ่ง

3. จิตขาลง: สภาวะที่ย่าแย่ของจิตใจ คือคุณจะมองทุกอย่างในแง่ลบ มีความรู้สึกมืดแปดด้าน
ไม่สามารถหาทางออกให้กับปัญหาที่เกิดขึ้น เหมือนทุกอย่างเป็นทางตันไปหมด จิตวิญญาณคุณรู้สึกห่อเหี่ยว

การฝึกใช้พลังจิตเทพ

1. เขียนสิ่งที่ต้องการ
2. จินตนาการ + รู้สึกว่าได้สิ่งนั้นมาแล้ว (Visualization + Feeling)
3. ทำสมาธิเชื่อมต่อกับจิตเทพ ในทิศประจำตัว
4. สั่งการทีละเรื่อง
5. สั่งการเรื่องเล็กๆ ก่อน เพื่อให้มั่นใจ
6. รอให้สัญญาณเกิดขึ้นภายใน 5 วัน :เหตุการณ์ คน สิ่งของ ความฝัน ความรู้สึกจากภายใน
7. จดบันทึกผลลัพธ์ที่ได้ และรู้สึกยินดี (Happy little things)
8. ห้ามโลภ หรือใช้ในทางที่ไม่ดี
9. ฝึกใช้จิตเทพอื่น ตามการโคจรของทิศสถิตจิตเทพประจำเดือนนั้นๆ
10. จูนพลังจิตให้อยู่ในขาขึ้นตลอดเวลา

การจูนจิตให้อยู่ในจิตขาขึ้น

1. รู้จักตัวตน พรสวรรค์ของเรา เพิ่ม self esteem
2. ใช้พรสวรรค์นั้นในชีวิตประจำวัน เพื่อให้จิตเรามีความสุข และเข้าสู่ Flow state
3. ออกกำลังกาย
4. พักผ่อนให้เพียงพอ
5. ฝึกควบคุมลมหายใจ
6. ดำรงความคิดให้อยู่กับปัจจุบัน
7. ปล่อยวางเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ในสมอง
8. ฝึกรับมือกับความคิดในแง่ลบ จับความคิดให้ทัน แล้วคุยกับตัวเองให้วาง

เว็บไซต์สำหรับการดูจิตเทพ https://qimenex.masteryacademy.com/