Skip to content Skip to footer

ตอนที่13 สมองควอนตัมกับการใช้กฏแรงดึงดูด

สมองของคุณเชื่อมต่อกับจักรวาลที่ระดับควอนตัมหรือไม่?
การค้นพบเร็วๆ นี้ของการสั่นสะเทือนควอนตัมภายในเซลล์เส้นประสาทในสมอง เป็นการสนับสนุนทฤษฎีที่เป็นเรื่องที่โต้แย้งเกี่ยวกับการตื่นเต้นของความตื่นเต้น

ถ้าถูกต้อง นั่นอาจนำไปสู่การรักษารูปแบบใหม่สำหรับภาวะที่แตกต่างกันมากมาย นั้นคือสิ่งที่ถูกอ้างถึงในการทบทวนข้อมูลล่าสุดโดย Hameroff และ Penrose (2013)

ทฤษฎีนี้ที่แสดงถึงสมองที่เชื่อมต่อกับจักรวาลที่ระดับควอนตัม ถูกเสนอครั้งแรกในปี ค.ศ. 1990 แต่กลับได้รับการวิจารณ์อย่างหนัก

Hameroff และ Penrose อธิบายว่าทฤษฎีของพวกเขาเสนอว่า…
“…Consciousness เกิดจากการสั่นสะเทือนระดับควอนตัมในไมโครทิวบูลส์ โปรตีนโพลิเมอร์ภายในเซลล์ประสาทสมอง ที่ควบคุมการทำงานทั้งของเซลล์เส้นประสาท และจุดประสานประสาท ซึ่งเชื่อมโยงกระบวนการของสมองกับกระบวนการจัดการตัวเองเองในระดับที่ละเอียด ซึ่งก็คือโครงสร้างควอนตัมของจิตสำนึกต้นแบบ (Proto-conscious)

พวกเขาอ้างว่าทฤษฎีของพวกเขาคือ…
“…ทฤษฎีที่มีความเข้มงวด และทดสอบอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการทดลองที่สำเร็จที่สุดเท่าที่เคยถูกนำเสนอ จากมุมมองทางปฏิบัติ การรักษาการสั่นสะเทือนของไมโครทิวบูลส์ในสมองอาจเป็นประโยชน์ต่อภาวะสุขภาพจิต ประสาทวิทยา และสภาวะทางความคิด”

พวกเขายังคิดว่า ‘คลื่นสมอง’ ทางไฟฟ้าซึ่งสามารถตรวจจับได้โดยเครื่อง EEG อาจเป็นผลมาจากการสั่นสะเทือนของไมโครทิวบูลส์ในระดับลึกเหล่านี้

การอธิบายทฤษฎีอีกครั้งทำให้เกิดความวุ่นวายของการวิจารณ์ในวารสาร Physics of Life Reviews ที่เผยแพร่ออกไป แต่ผู้เขียนยืนยันว่าทฤษฎีของพวกเขาชี้ให้เห็น…
“…ประสบการณ์ Consciousness มีความเชื่อมโยงกับโครงสร้างในระดับที่ละเอียดของ ปริภูมิกาลอวกาศ (space-time geometry) และการตระหนักรู้นี้อาจเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับการดำเนินการของกฎของจักรวาล”

กฎแห่งการสั่นสะเทือน (The law of vibration) กล่าวว่า ทุกอย่างคือพลังงาน และทุกอย่างมีอยู่แล้ว ในระดับการสั่นสะเทือนทางพลังงานที่แตกต่างกัน

กฎแรงดึงดูด คือการที่สิ่งที่มีพลังงานการสั่นสะเทือนใกล้เคียงกันจะถูกดึงดูดเข้าหากัน

ดังนั้น หากเราเข้าใจกฏทั้งสองข้อนี้ และเชื่อว่ามีปรากฏการณ์ทางควอนตัมเกิดขึ้นในเซลล์ประสาทสมอง จะช่วยทำให้เรายอมรับได้ว่ากฏแรงดึงดูดนั้นมีอยู่จริง และเราสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ด้วยการจูนพลังงาน ระดับการสั่นสะเทือนของตัวเราเองให้ขึ้นมาอยู่ในระดับเดียวกันกับสิ่งที่เราปรารถนา

การจูนระดับพลังงานนั้นเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความเพียรในการฝึกฝนตนเอง ให้สามารถรักษาระดับการสั่นสะเทือนให้อยู่ในระดับสูงได้ตลอดเวลา

การใช้กฏแรงดึงดูดให้ได้ผล

1. เลือกว่าเราต้องการอยู่ในคลื่นความถี่ระดับไหน
2. จูนตัวเองให้อยู่ในคลื่นความถี่สูง และรักษาระดับความถี่
3. ฝึกการใช้สมองทั้ง 2 ซีก
4. ฝึกการจินตนาการ และการซ้อม “เป็น” ในความคิด
5. เขียนบันทึก ขอบคุณ และนึกถึงสิ่งที่ดีๆ
6. อยู่กับปัจจุบัน
7. นอนพักผ่อนให้เพียงพอ และเน้นให้เกิด REM Sleep state
8. ฝึกหายใจ Breathwork
9. ทำสมาธิ
10. ออกกำลังกายเป็นประจำ

เมื่อคุณอนุญาตให้ตัวเองได้ลองทำตามสิ่งที่อยู่นอกกรอบวิทยาศาสตร์แบบดั้งเดิม หรือ Newtonian physiscs คุณจะค้นพบคำตอบจากสิ่งที่คุณเคยคิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เราขอชวนคุณอนุญาตให้ตัวเองได้มีศรัทธาต่อตัวเอง และเชื่อใน Higher self ของคุณ

การที่คุณได้มาเจอความรู้จากเพจนี้ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ และนี่คือเวลาของคุณที่จะได้ถูกกระตุ้นให้เกิดการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณ ทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่แล้วในธรรมชาติด้วยการสั่นสะเทือนในระดับที่ต่างกัน และตอนนี้คุณได้สั่นสะเทือนมาตรงกับคลื่นความถี่ของพวกเราแล้ว ขอให้คุณมีประสบการณ์การตื่นรู้ที่ดี