Skip to content Skip to footer

(Vitamin L (Love) : สารอาหารที่ขาดหายไปเพื่อสุขภาพที่ดี)

ร่างกายเป็นโครงสร้างทางกายภาพ และโดยปกติแล้วสิ่งที่เราทำทางร่างกาย มีบทบาทสำคัญในการมีสุขภาพดีหรือไม่ดีของเรา อาหาร, อาหารเสริม, เทคนิคการหายใจที่เหมาะสม ตลอดจนการเคลื่อนไหวและการพักผ่อน ล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุด สู่ความเป็นอยู่ที่ดี

อย่างไรก็ตาม คำแนะนำที่ว่า สิ่งที่เราต้องทำทั้งหมด คือใช้ประโยชน์จากกลยุทธ์ด้านร่างกายเหล่านี้เพื่อรักษาสุขภาพของเรานั้น ยังไม่ถูกต้องทั้งหมด แม้ว่าจะเห็นได้ชัดเจนและไม่อาจโต้แย้งได้ว่า โภชนาการ, การออกกำลังกาย, การผ่อนคลาย และการหายใจ เป็นองค์ประกอบสำคัญในการรักษาสภาพร่างกายของเรา เช่นการรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ และใช้กลยุทธ์เพื่อให้มีการย่อยอาหารที่ถูกต้อง แต่อารมณ์และความคิดของเราก็มีความสำคัญเช่นกัน! และรากฐานของความคิดและอารมณ์ที่ดีต่อสุขภาพก็คือความมีเมตตาต่อตนเอง (self-kindness)!

ประโยชน์ทางสรีรวิทยาของการมีเมตตาต่อตนเองมีรากฐานมาจากประสาทวิทยา (neurology) ของมนุษย์ของเส้นประสาทสมองเส้นที่ 10 ซึ่งเริ่มต้นในสมองและเคลื่อนไปทั่วร่างกาย ส่งผลต่อโครงสร้างและระบบอวัยวะต่างๆ มันเป็นที่รู้จักในชื่อเส้นประสาทวากัส neurological pathwayนี้ เราสามารถจงใจใช้ประโยชน์จากมันได้ผ่านการพูดคุยกับตนเอง (self-talk) เพื่อประโยชน์ทางสรีรวิทยามากมาย รวมถึงการลดความดันโลหิต, การเสริมสร้างหัวใจให้แข็งแรง, การย่อยอาหาร, การกระตุ้นการเจริญเติบโตและการซ่อมแซมร่างกาย, การเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ และการส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกัน ความสัมพันธ์ระหว่างแง่มุมทางอารมณ์ที่ดูเหมือนจะไม่ชัดเจนของสุขภาพ กับการทำงานของเส้นประสาทวากัสนั้นชัดเจนมาก จนนักวิทยาศาสตร์ได้เรียนรู้ที่จะวัดความมีเมตตาต่อตนเอง (self-kindness) โดยการติดตามกิจกรรมของเส้นประสาทวากัส

คุณสามารถบอกได้ว่า ใครที่มีเมตตาต่อตัวเองหรือไม่ โดยวิธีที่พวกเขาปฏิบัติต่อผู้อื่น บทสนทนาภายใน (internal dialogue) ที่ใจดีและเปี่ยมด้วยความรัก จะ manifest ออกมาภายนอกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความรักและร่างกายที่แข็งแรง ในขณะที่การพูดคุยกับตนเองที่ไม่เป็นมิตรจะแสดงออกมาในความสัมพันธ์และร่างกายที่ไม่ดี ตัวตนภายใน (The inner self) นั้นไร้เดียงสาและไร้เล่ห์เหลี่ยมเหมือนเด็กน้อย ลองควบคุมบทสนทนาภายในของคุณและพูดคุยกับตัวเอง เหมือนอย่างที่คุณพูดกับทารกหรือเด็ก หากคุณต้องการ คุณสามารถใช้ baby talk (การพูดแบบเด็กเล็ก, การใช้ภาษาของเด็ก) สักหน่อยก็ได้!
การปฏิบัติต่อตนเองด้วยความอ่อนโยนและความเข้าใจ เป็นตัวบ่งชี้ถึงความเข้มแข็งภายใน ตลอดจนเป็นสัญญาณและสิ่งที่ปูทางไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีทางร่างกาย ในทางกลับกัน การขาดความเห็นอกเห็นใจและความเห็นอกเห็นใจในตนเอง มักเป็นรากฐานไปสู่ความไม่มั่นคง, ความไม่แน่นอน และความทุกข์ใจ และต่อมานำไปสู่ท่าทีในการปกป้อง (the protective posture)ซึ่งส่งผลให้เกิดการตอบสนองในการป้องกัน (การอักเสบ) ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บแทบทั้งหมด

สิ่งสำคัญที่สุดคือ สุขภาพกายเป็นผลมาจากมากกว่าผลทางกายภาพ มันขึ้นอยู่กับความคิดและอารมณ์ของเราพอๆ กัน จงมีน้ำใจต่อตัวเองและผู้อื่น! มันจะสะท้อนถึงความมีชีวิตชีวาและคุณภาพชีวิตของร่างกายคุณ

Alchemist Jeab