Skip to content Skip to footer

คุณจะเข้าถึง True self และ Higher self ได้อย่างไร?

True self หรือตัวตนที่แท้จริงของคุณเป็นอย่างไง แล้วคุณจะเข้าถึงเค้าได้อย่างไร ในบทนี้ เราจะมาทำความเข้าใจ Self ต่างๆ ที่มีอยู่ภายในตัวคุณ

1. False self หรือตัวตนที่หลอกใช้งานคุณอยู่ในโลกนี้ มันทำให้คุณมีความเห็นแก่ตัว มีอีโก้ มีทิฐิ และทำทุกอย่างเพื่อตัวคุณเองมากกว่าที่จะเห็นคุณค่าของการทำเพื่อผู้อื่น นี่คือสิ่งที่คุณถูกโปรแกรมมาตั้งแต่ยังไม่เกิด เป็นการใส่โปรแกรมเข้าไปในจิตเดิมแท้ของคุณ จิตที่บริสุทธิ์จะไม่มี False self อยู่ แต่เมื่อคุณเติบโตขึ้นมา ด้วยการรับรู้ผ่านระบบประสาทสัมผัสต่างๆ ทำให้คุณเกิดความกลัว และเมื่อเกิดความกลัว สมองของคุณจะสั่งการให้ปกป้องตัวเองอัตโนมัติ (Self defensive mechanism) และทำให้เกิดอารมณ์เห็นแก่ตัว ดังนั้น False self มันจึงเป็นเรื่องปกติที่อยู่ในตัวของพวกเราทุกคน แต่จะทำอย่างไรล่ะที่จะทำให้เรารู้เท่าทัน False self และหลุดพ้นจากโปรแกรมได้ นี่ต่างหากคือสิ่งสำคัญ

2. True self และ Inner self หรือ Authentic self หรือตัวตนที่แท้จริง คือตัวเดียวกัน เมื่อเราเข้าถึงตัวตนที่แท้จริงของจิตวิญญาณเราได้ เราจะมีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้น และสามารถเชื่อมต่อกับ Inner wisdom จากสิ่งที่เรารู้อยู่ลึกๆ ในใจจากประสบการณ์ในอดีตทั้งชาตินี้ และชาติที่ผ่านมา และสามารถเริ่มเชื่อมต่อกับ Higher self และเข้าถึงปัญญาญาณ (Intuition) หรือความรู้จากจักรวาลได้

และนี่คือ List ของ False self และ True self ที่คุณสามารถนำไปใช้เป็นเช็คลิสต์ของตัวเองได้ เมื่อเราตกอยู่ในฝั่ง False self โดยอัตโนมัติ ลิสต์นี้จะช่วยทำให้เรามองเห็นตัวเองได้ง่ายขึ้น การฝึกสติให้เห็นตัวเองอยู่ทุกขณะจะช่วยให้เราวาง False self ลงได้ง่ายขึ้น

3. Higher self หรือตัวตนที่สูงกว่า คือตัวตนทางจิตวิญญาณที่มีความรู้จากจักรวาล และเฝ้ามองคุณอยู่ตลอดเวลา บางคนก็เรียกว่า Spirital guide หรือเทวดาประจำตัว การเข้าถึง Higher self จะช่วยให้คุณเห็นแจ้งในสถานการณ์ต่างๆ อละแก้ไขปัญหาต่างๆได้โดยไม่ต้องหาความรู้จากภายนอก

เมื่อคุณเชื่อมต่อกับ Higher self ได้บ่อยขึ้น คุณจะสามารถสื่อสารกับเค้าได้เหมือนกับมีเค้าอยู่กับคุณตลอดเวลา วิธีการสื่อสารคือการคุยกับตัวเองในใจ และจะได้คำตอบแบบเป็นข้อความ หรือตัวเลขสั้นๆ ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน บางครั้งเราอาจจะแยกไม่ออกว่าเป็นความรู้จาก Inner self หรือ Higher self

ถ้าเป็นความรู้จาก Higher self มันคือคำตอบที่อยู่ดีๆ ก็ผุดขึ้นมาในหัว แบบสั้นๆ ได้ใจความ หรือบางคนก็เทียบกับ “AHA” moment และในขณะนั้นเราอาจจะมีคลื่นสมองแกมม่าเกิดขึ้นถ้าวัดด้วยเครื่อง EEG

โดยข้อมูลต่างๆ ที่เราได้รับจาก Higher self นั้นอยู่ใน Information field ทั้งหมด แต่เราจะรับข้อมูลได้ต้องมีเสาอากาศที่ดี เสาอากาศในสมองของมนุษย์ก็คือต่อมไพเนียลนั่นเอง ดังนั้นหากเราต้องการให้ต่อมไพเนียลทำงานได้ดี เราต้องกระตุ้นการทำงานของต่อมไพเนียลด้วย DMT Breathwork และ การเดินพลังงานจากจักระที่ 1 ขึ้นมาถึงจักระที่ 7 (Crown Chakkra) ซึ่งหากเราได้เรียนรู้ และฝึกฝนด้วยความเพียรแล้ว ทุกคนจะสามารถทำให้ต่อมไพเนียลทำงานได้ดี และเปิดตาที่สาม เชื่อมต่อกับ Higher self ได้

นักวิทยาศาสตร์มีการศึกษาเรื่องคลื่นสมองแกมม่าอย่างจริงจัง เพราะมีประโยชน์ต่อทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา จากการศึกษาวัดคลื่นสมองแกมม่าในพระธิเบต ที่ปฏิบัติสมาธิขั้นสูง พบว่ามีคลื่นสมองแกมม่ามากกว่าคนปกติ ดังนั้นหากเราต้องการเข้าถึงปัญญาญาณมากขึ้น เราต้องรู้จักวิธีการเพิ่มคลื่นสมองแกมม่า ซึ่งคุณสามารถอ่านได้จากบทความนี้ https://www.awakenalchemist.com/your-genius-brain-intuition-05/

>> คลิป DMT Breatwork ฝึกหายใจกระตุ้นต่อมไพเนียล

>>คลิปเพลงเพิ่มคลื่นสมองแกมม่า