Skip to content Skip to footer

ปลดล็อคจักระมงกุฎ

การปลดล็อกจักระมงกุฎ (Crown Chakra) หรือที่เรียกว่าสหัสรา (Sahasrara) เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการปรับสมดุลและเปิดใช้งานศูนย์พลังงานนี้ซึ่งอยู่ที่ด้านบนสุดของศีรษะ จักระทั้ง 7 ในร่างกายเป็นสัญลักษณ์ของกลีบดอกบัวที่รักษาการไหลของพลังงาน การเปิดกลีบทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ทำให้เกิดความสมดุลทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ จักระมงกุฎมักถูกแสดงเป็นภาพของดอกบัว 972 กลีบ หรือลูกกลมที่เปล่งประกาย มันเกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณ (spiritual connection), จิตจักรวาล (universal consciousness) และการรับรู้ที่สูงขึ้น (higher awareness) เป็นจักระที่กระตุ้นพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์

คำสันสกฤต สหัสรา แปลว่า ‘พัน (thousand)’ หรือ ‘ไม่มีที่สิ้นสุด (infinite)’ สหัสราเป็นจักระที่สร้างความเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งกับตัวตนสูงสุด (supreme Self) การตื่นขึ้นของจักระมงกุฎหมายถึงการไหลเวียนของพลังงานจักรวาลและการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณ (spiritual enlightenment) แสดงด้วยแสงสีขาวบริสุทธิ์หรือสีม่วง มนต์ของจักระสหัสราคือ AUM (โอม หรือ om) ถือว่าจักระมงกุฎมีอิทธิพลต่อการทำงานของสมอง เช่น ความจำ, สติปัญญา และการโฟกัสที่เฉียบคม

ลักษณะของจักรมงกุฎ

เมื่อเปิดใช้งานจักระสหัสรา มันจะนำมุมมองเชิงบวกมาสู่ชีวิตมากขึ้น นิสัยและทัศนคติของเราจะเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด, ตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างกันของทุกสิ่ง, ช่วยให้เราได้สัมผัสถึงความเป็นหนึ่งเดียว (sense of unity), ความปรองดอง (harmony) และความเป็นอันหนึ่งอันเดียว (oneness) กับจักรวาลและสรรพชีวิต ตัวตน (The Self) ไม่ได้ถูกปกครองโดยอัตตา (the ego) อีกต่อไป อารมณ์เช่นความกตัญญู, ความเห็นอกเห็นใจ และการยอมรับ กลายเป็นตัวตนที่แท้จริง (true Selves) ของเรา การปฏิเสธ และความคิดเชิงลบทั้งหมด เป็นสิ่งที่นำความทุกข์และความเครียดมาสู่ชีวิตของเรา

จักระมงกุฎที่สมดุลจะนำไปสู่สภาวะของการตื่นรู้และอิสระภาพทางจิตวิญญาณ (spiritual enlightenment and liberation), เป็นการแสดงถึงจิต (consciousness) ในระดับสูงสุดและการตระหนักถึงธรรมชาติที่แท้จริงของเรา, นำมาซึ่งความเข้าใจทางจิตวิญญาณ (spiritual understanding) และความสงบสุขด้วยมุมมองที่ชัดเจน เมื่อจักระมงกุฎไม่สมดุลหรือถูกปิดกั้น เราอาจพบกับความท้อแท้, เบื่อหน่าย, โศกเศร้า และกระสับกระส่าย

จักระนี้ถือเป็นที่ตั้งของภูมิปัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ (divine wisdom) และการนำทางทางจิตวิญญาณ (spiritual guidance) มันเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงความรู้ระดับสูง (higher knowledge), ข้อมูลเชิงลึกจากการหยั่งรู้ (intuitive insights) และการได้รับคำแนะนำจากอาณาจักรเบื้องบน (higher realms)

การเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณของสีม่วง

จักระมงกุฎมักเกี่ยวข้องกับสีม่วงหรือสีขาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์, ความชัดเจน และการส่องสว่างทางจิตวิญญาณ (spiritual illumination) สีม่วงเป็นสีของจิตวิญญาณ (spirituality) เป็นสีรวม (unifying color) ที่มีคุณสมบัติทั้งหมดของจักระอื่น ๆ เมื่อเปิดใช้งานอย่างสมบูรณ์ มันนำมาซึ่งอารมณ์อันแรงกล้าของการปล่อยวางและความสุขของการเปลี่ยนแปลง (transformation), มีการตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้ง The spirit of violet ช่วยให้ตนเองมองข้ามคุณค่าทางกายภาพและวัตถุของการดำรงอยู่ เชื่อกันว่า มันแผ่พลังงานอันละเอียดอ่อนที่เชื่อมโยงเรากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และหล่อเลี้ยงการเติบโตทางจิตวิญญาณของเรา

สัญญาณของจักรมงกุฎที่ถูกบล็อก

ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ Crown Chakra คือระดับจิตใจ บุคคลที่มีจักระมงกุฎปิดกั้นอาจไม่เต็มใจที่จะเปิดรับความคิด, แนวคิด หรือความรู้อื่นๆ สัญญาณต่างๆ เช่น โรคจิต (psychosis), ความสงสัยทางจิตวิญญาณ (spiritual skepticism), ความสับสน, การขาดจุดมุ่งหมาย และการขาดการเชื่อมต่อและ ungrounded หรือการยึดติดกับแนวคิดทางจิตวิญญาณมากเกินไป จะปรากฏเมื่อจักระมงกุฎไม่สมดุล จักระนี้สามารถสร้างอาการที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป

อาการของจักระมงกุฎ overactive
· Cynicism : ความเห็นถากถางดูถูก, การเกลียดชังมนุษย์
· Apathy : ความไม่แยแส ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงความไม่สนใจใยดีในสิ่งที่สำคัญและกำลังเกิดขึ้น
· Spiritual addiction : การเสพติดทางจิตวิญญาณ
· Overwhelmed by knowledge : รู้สึกท่วมท้น โดยความรู้

อาการของจักระมงกุฎที่ underactive
· สับสนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการทำ
· ขาดแรงบันดาลใจ
· อยากนอนเกินเวลา

อาการทางกายภาพของจักระมงกุฎที่ไม่สมดุล
· การใช้กล้ามเนื้อในการเคลื่อนไหวไม่ค่อยดี
· ปวดหัวตึงเครียดเรื้อรัง
· อ่อนเพลีย

How to Activate and Unblock the Crown Chakra

จักรสหัสรา นำทางสติปัญญาทางจิตและจิตวิญญาณ (mental and spiritual intellect) ของเรา พลังงานของจักระมงกุฎนั้นมาจากอีก 6 จักระ นี่คือเหตุผลที่การจัดการจักระ 6 จักระล่างจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อเปิดใช้งานจักระมงกุฎอย่างมีประสิทธิภาพ