Skip to content Skip to footer

กลุ่มอาการ Kundalini หมายถึงอาการที่ผู้คนประสบในขณะที่พลังงานดิบ, พลังชีวิตที่เรียกว่า “kundalini” เพิ่มขึ้นในร่างกายมนุษย์ การเพิ่มพลังงานจักระรากหรือที่เรียกว่า Kundalini rising, เป็น a spiritual awakening process. การทำสมาธิและ Kundalini yoga เป็นเครื่องมือหลักที่ใช้ในการเพิ่ม raw, universal energy นี้อย่างไรก็ตาม เป็นไปได้ที่พลังงาน Kundalini หรือ Shakti จะเพิ่มขึ้นโดยที่เราไม่รู้เหตุการณ์สำคัญและ/หรือสถานการณ์ในชีวิตที่กระทบกระเทือนจิตใจ, ประสบการณ์เฉียดตาย และเหตุการณ์เขย่าขวัญอื่นๆ สามารถทำให้เกิด the “serpent energy” ได้

The Kundalini syndrome and psycho-spiritual awakening

เมื่อ Kundalini ถูกปลุกขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ไม่สงสัย เขาอาจรู้สึก “แปลกแยก” หรือตัดขาดจากชีวิต การพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวหรือตามที่บางครั้งเรียกว่าสัมผัสที่ 6 สามารถปลุก Kundalini ให้ตื่นขึ้นได้
สัญญาณเพิ่มเติมของ Kundalini shakti awakening อาจรวมถึง:
· Sensitivity ต่อแสง, เสียง และพลังงานเพิ่มขึ้น
· ความสนใจหรือความปรารถนาที่จะเติบโตทางจิตวิญญาณถูกปลุกขึ้น
· มีความเห็นอกเห็นใจ และ / หรือ ความปรารถนาอย่างรุนแรง ที่จะช่วยเหลือผู้อื่น
· มี “ความรู้สึก” ของการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณนายภาคหน้า
อย่างไรก็ตาม หากพลังงาน Kundalini ที่ตื่นขึ้นไม่สมดุล วิกฤตทางจิตวิญญาณที่เรียกว่า Kundalini Syndrome อาจเกิดขึ้นได้

Kundalini Syndrome

มีการยอมรับโดยทั่วไปว่า Kundalini Syndrome เป็นภาวะที่ก่อให้เกิดอาการทางร่างกาย, ประสาทสัมผัส และจิตใจ แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วอาการเหล่านี้จะได้รับการยอมรับจากชุมชนจิตวิญญาณ, การแพทย์ และจิตเวชทั่วโลก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาทั้งหมดเห็นด้วยกับที่มาของอาการ

ตามเว็บไซต์สารานุกรมออนไลน์ Wikipedia ระบุว่า Kundalini Syndrome เป็น:
“ชุดของประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส, การเคลื่อนไหว (motor), จิตใจ และอารมณ์ที่อธิบายไว้ในบทวามทางการแพทย์เกี่ยวกับจิตวิทยาผ่านตัวตน (transpersonal psychology), การศึกษาเกี่ยวกับภาวะใกล้ตาย (near-death) และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่ครอบคลุมหัวข้อเรื่อง transpersonal, จิตวิญญาณ หรือทางการแพทย์”
Kundalini ไม่ใช่วิธีรักษาความเจ็บป่วยทั้งหมดของคุณ อย่างไรก็ตามมันให้ความสามารถในการอยู่เหนือโลกีย์ทั้งทางร่างกายและจิตวิญญาณ แต่คุณต้องรับผิดชอบทั้งการสำรวจและ pursuit of Kundalini.

Awakening Kundalini Shakti สามารถผลักคุณเข้าสู่วังวนของการพยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่คุณกำลังประสบอยู่ บางคนไม่สามารถรับมือได้เป็นผลให้พวกเขาอาจแสวงหาที่หลบภัยด้วยสารต่างๆ เช่น ยาหรือแอลกอฮอล์
สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้เพื่อขจัดความกลัวคือการให้ความรู้เกี่ยวกับ Kundalini และสิ่งที่ควรทำหากคุณสงสัยว่าคุณเป็นโรค Kundalini Syndrome

กลุ่มอาการของ Kundalini Syndrome

โดยปกติแล้ว สัญญาณทางกายภาพของวิกฤตทางจิตวิญญาณประเภทนี้จะจำกัดอยู่ที่อาการปวดข้อ, ปวดศีรษะรุนแรง และคลื่นไส้
ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีอาการที่ส่งผลต่อการรับรู้ทางประสาทสัมผัสของคุณ เช่น:
· ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิของร่างกายได้
· รู้สึกถึง “ไฟฟ้า” ที่วิ่งขึ้นและลงกระดูกสันหลัง
· ความรู้สึกว่าร่างกายสั่นสะเทือน

โดยทั่วไป ผลกระทบของ Kundalini syndrome ครอบงำสุขภาพทางอารมณ์และจิตใจ Awakened Kundalini energy นั้นจัดการได้ยาก แม้แต่กับบุคคลที่ grounded ที่สุด
อาการทางอารมณ์และจิตใจที่เกิดจาก Kundalini syndrome อาจแสดงออกในระดับความรุนแรงที่แตกต่างกันไป ได้แก่:
Depersonalization (บุคลิกวิปลาส)
Breaking with reality (แยกตัวออกจากความเป็นจริง)
Mood swings (อารมณ์แปรปรวน)
Hallucinations (ภาพหลอน)

แนวทางการรักษา Kundalini Syndrome

การรักษาร่างกายและจิตวิญญาณของคุณ คือต้องการการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารให้ครบและสมดุล และใช้เวลาที่มีคุณภาพนอกบ้านเพื่อพักผ่อน และgrounding คืนความสมดุลให้กับระบบจักระของคุณ หากอาการรุนแรงขึ้นให้ขอความช่วยเหลือจาก a spiritual healer เพื่อช่วยฟื้นฟูความสมดุลของจักระ หลีกเลี่ยงการลงแรงโดยไม่จำเป็น รวมทั้งการทำสมาธิและโยคะจนกว่าอาการจะทุเลาลง