Skip to content Skip to footer

สัญลักษณ์เป็นภาพที่น่าทึ่งที่สามารถทิ้งรอยประทับทางจิตวิทยาไว้ในใจของเราได้ เพียงแค่จากรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้น เมื่อจ้องมองดูพวกมัน และศึกษาความซับซ้อนและความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เราจะรู้สึกเชื่อมโยง, มีชีวิตชีวาและทึ่ง รายชื่อสัญลักษณ์สำคัญทางจิตวิญญาณมีมากมายไม่รู้จบ แต่มีบางสัญลักษณ์ที่เรารู้จักกันทั่วไปมากกว่า การรู้ความหมายที่แท้จริงนั้นมีประโยชน์มากและสำคัญ…

สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ (Sacred symbols) คือการแสดงภาพซึ่งมีความหมายสำคัญ และถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสำคัญทางจิตวิญญาณ โดยวัฒนธรรม, ศาสนา และระบบความเชื่อต่างๆ สัญลักษณ์เหล่านี้มักมีความหมายทางสัญลักษณ์ที่ลึกซึ้ง ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร, การดลใจ และการเชื่อมต่อกับพลังศักดิ์สิทธิ์หรืออำนาจที่ยิ่งใหญ่กว่า
ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์จากประเพณีต่างๆ:

1. ธรรมจักร : หรือวงล้อแห่งธรรมที่หมุนไปข้างหน้าเพื่อความเจริญก้าวหน้า เตือนสติชาวพุทธให้ดำเนินชีวิตไปในทางสายกลางสู่ความดีงาม, ความสุข, ความเจริญ

2. ไม้กางเขน: ไม้กางเขนเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาคริสต์ ซึ่งเป็นตัวแทนของการตรึงกางเขนและการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ เป็นสัญลักษณ์ของการสังเวยชีพ, การไถ่บาป และความศรัทธา

3. แฮมซาแฮนด์ (The Hamsa) : นิ้วทั้ง 5 ของพระเจ้า เป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องจากจักรวาล

4. เกลียวคู่ (Double spiral) : เกลียวซ้ายและเกลียวขวาผสานเข้าด้วยกันเป็นหน่วยเดียวกัน เส้นทางเดินจากจุดกำเนิดไปสู่ขอบเขตที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ และจากจุดนั้นกลับไปสู่จุดเริ่มต้น ผ่านสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นและจุดจบไปพร้อมๆ กัน ทุกอย่างกลับเข้าสู่สมดุล

5. โอม (Om/Aum): โอมเป็นเสียงศักดิ์สิทธิ์และเป็นสัญลักษณ์ทางจิตวิญญาณในศาสนาฮินดู, ศาสนาพุทธ และศาสนาเชน มันแสดงถึงความเป็นจริงสูงสุด, เสียงของจักรวาล และแก่นแท้ของจิตสำนึกขั้นสูงสุด (the ultimate consciousness)

6. ต้นไม้แห่งชีวิต (The Tree of Life) : สัญลักษณ์ของวัฎจักรธรรมชาติ ให้ความหมายดุจเสมือนแผนที่ของจักรวาลและจิตวิญญาณสำหรับชี้หนทางสว่าง และความเชื่อมโยงอันไม่สิ้นสุด

7. อุณาโลม (Unalome) หรือดอกบัวศักดิ์สิทธิ์ : เป็นสัญลักษณ์ของดวงตาที่สาม ที่เปิดให้เห็นโลกแห่งความทุกข์ของทุกสรรพสิ่ง เปรียบเหมือนการตรัสรู้ และเส้นสายในแนววงกลมมีความหมายว่าเส้นทางที่ว่องไว ใช้เพื่อค้นหาความจริงและความสมดุล

8. หยินและหยาง: สัญลักษณ์นี้จากลัทธิเต๋าแสดงถึงความสมดุลและความกลมกลืนของพลังที่ตรงข้ามกันในจักรวาล ส่วนที่มืดและสว่างเป็นสัญลักษณ์ของการพึ่งพาซึ่งกันและกันและความเชื่อมโยงระหว่างกันของพลังงานที่เสริมกัน

9. อังก์ (Ankh) : เป็นสัญลักษณ์ของชาวอียิปต์โบราณที่มีลักษณะคล้ายไม้กางเขนที่มีห่วงอยู่ด้านบน มันเป็นตัวแทนของชีวิต ชีวิตนิรันดร์ และการรวมกันของพลังงานชายและหญิงสัญลักษณ์แห่งชีวิตนิรันดร์และการฟื้นฟู

10. Djed : เสา djed ไม่เพียงเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงในชีวิตและหลังความตายเท่านั้น แต่ยังแสดงถึงการมีอยู่ของเทพเจ้าในชีวิตของเราอีกด้วย

11. ดาวแห่งเดวิด หรือรูปดาว 6 แฉก (Star of David): ยังเป็นที่รู้จักกันในนาม Shield of David ดาวหกแฉกนี้เป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ในศาสนายูดาย มันแสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างพระเจ้ากับมนุษยชาติและเกี่ยวข้องกับกษัตริย์เดวิดในพระคัมภีร์ไบเบิล

12. ดวงตาของฮอรัส (Eye of Horus) : สัญลักษณ์โบราณแห่งการปกป้อง, อำนาจของราชวงศ์ และสุขภาพที่ดี

13. Flower of life (ดอกไม้แห่งชีวิต) : หมายถึงวัฏจักรของการสร้างสรรค์และความเชื่อมโยงระหว่างทุกชีวิต

14. Pentagram (รูปดาวห้าแฉก) : เป็นรูปดาวห้าแฉกอยู่ในวงกลม มันมีความหมายที่หลากหลายในวัฒนธรรมต่างๆ รวมถึงการปกป้อง, จิตวิญญาณ และธาตุทั้งห้า (ดิน, ลม, ไฟ, น้ำ และ spirit)

15. ดอกบัว: ในศาสนาพุทธและฮินดู ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์, การตรัสรู้ และการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณ สื่อถึงการเดินทางจากความมืดสู่ความสว่างและการเจริญจิต

16. มันดาลา (Mandala) : เป็นสัญลักษณ์ทางธรรมหรือทางพิธีกรรมเพื่อหมายถึงเอกภพ โดยทั่วไปมักแสดงในเชิงอภิปรัชญาและเชิงสัญลักษณ์เป็นแผนภาพหรือแผนภูมิแบบเรขาคณิตรูปจักรวาลแบบย่อส่วน

17. ทริสเกียล หรือ ไทรส์เกียล (Triskelion) : สัญลักษณ์เกลียวสามนี้ มีต้นกำเนิดในวัฒนธรรมเซลติกและนอร์ส (Norse) มันแสดงถึงแนวคิดต่างๆ เช่น วัฏจักรของชีวิต, การตาย และการเกิดใหม่; อดีต, ปัจจุบัน และอนาคต; และความเชื่อมโยงระหว่างร่างกาย, จิตใจ และจิตวิญญาณ
นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ ของสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ และยังมีสัญลักษณ์อื่น ๆ อีกนับไม่ถ้วนที่พบในวัฒนธรรมและระบบความเชื่อที่แตกต่างกันตลอดประวัติศาสตร์ สัญลักษณ์แต่ละอย่างมีความหมายเฉพาะของตัวเอง และมักเป็นที่เคารพในความหมายทางจิตวิญญาณหรือศาสนา