Skip to content Skip to footer

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความสนใจเรื่องการตื่นรู้ มีความเชื่อทางจิตวิญญาณเป็นของตัวเอง และสนใจเรื่องอภิปรัชญา (Metaphysics) ต้องการค้นหาความจริงของชีวิต และได้พยายามค้นหาจนได้มาเจอกับคลิป VDO นี้ คุณอาจจะเป็นหนึ่งใน “Starseed” หรือ “เมล็ดพันธุ์ของดวงดาว” ก็ได้
.
Starseed คือ จิตวิญญาณจากต่างดาวที่มาเกิดในร่างมนุษย์ เพื่อช่วยเยียวยาโลก และยกระดับจิตวิญญาณและพลังงานของมนุษยชาติไปสู่ยุคทอง หรือ 5D ซึ่งเต็มเปี่ยมด้วยความสุข ความมั่งคั่ง ความสำเร็จในด้านต่าง ๆ และบรรลุถึงขีดความสามารถทางเทคโนโลยีระดับสูง
.
Starseed อาจใช้ชีวิตมาหลายชีวิตในร่างมนุษย์ เมื่อถึงเวลา จิตวิญญาณจะค่อย ๆ ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นเพื่อให้ตระหนักในภารกิจของตนเอง และเริ่มทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเชื่อมต่อโลกกับจักรวาลเข้าด้วยกัน
.
หากคุณเอาคำว่า Starseed ไปทำการค้นหาใน Google คุณจะพบผลการค้นหามากถึง 4.15 ล้าน ภายในระยะเวลาเพียง 0.25 วินาที Starseed จึงไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องที่ต่างประเทศพูดถึงกันจนเป็นที่รู้จักในหมู่คนที่เดินทางค้นหาความจริงเรื่องการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณ

หากคุณไม่แน่ใจว่าเป็น Starseed หรือไม่ มาลองดู 11 สัญญาณของการเป็น Starseed กัน
1. รู้สึก Home sick โลกไม่ได้เป็นบ้านของคุณ
2. รู้สึกว่าตัวเองแตกต่างจากผู้คนทั่วไปในสังคม และสมาชิกในครอบครัว ไม่ค่อยมีเพื่อน
3. รู้สึกถึงความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอย่างท่วมท้น
4. ชอบศึกษาเรื่องเกี่ยวกับ อภิปรัชญา (Metaphysics) และมีความเชื่อส่วนบุคคลเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณ
5. เชื่อว่ามีเป้าหมายบางอย่างที่สำคัญในการมีชีวิตอยู่
6. มีพลังจิต เช่น การอ่านใจคน ญาณหยั่งรู้ หูทิพย์ ตาทิพย์
7. มีฝันที่ติดตา สดใส (Vivid dream)
8. รักความสงบ
9. รักสัตว์ สัตว์ เด็ก และทารก ชอบมองคุณด้วยสายตาที่อ่อนโยนแบบแปลกประหลาด
10. คุณรู้สึกว่าอิสรภาพที่แท้จริงมาจากภายใน
11. มีความรักในตัวเองมากกว่าคนทั่วไป
หากคุณมีคุณสมบัติตรงกับ 11 ข้อนี้มากกว่าครึ่งหนึ่ง คุณอาจจะเป็น Starseed ก็ได้ ให้คุณลองบอกตัวเองว่าคุณคือ Starseed และถามจักรวาลว่าภารกิจที่แท้จริงของคุณคืออะไรก่อนเข้านอน ในเช้าวันรุ่งขึ้น คุณอาจจะได้คำตอบก็เป็นได้
.
ในที่นี่เราจะกล่าวถึง Starseed 13 ประเภท และ Life path number ที่จะช่วยให้คุณรู้ว่าคุณมาจากดาวดวงไหน

1. Pleiadian 2, 9, 11, 22
2. Arcturian 1, 4, 7
3. Sirian 3, 6, 9, 33
4. Lyran 1, 5, 11
5. Orion 1, 4, 8, 22
6. Andromedan 3, 5
7. Venusian 6, 9, 33
8. Blue Avian 7, 9, 11
9. Reptilian 1, 5, 8
10. Gray 4, 6, 7
11. Anunnaki 4, 8, 22
12. Martian 1, 9, 11
13. Polarian 2, 9, 11

การคำนวณ Life path number
1) วันเกิด เอาตัวเลข 2 ตัวมาบวกกันให้เป็นเลขตัวเดียว
2) เดือนที่เกิด เอาตัวเลข 2 ตัวมาบวกกันให้เป็นเลขตัวเดียว
3) ปี ค.ศ. ที่เกิด เอาตัวเลข 4 ตัวมาบวกกันให้เป็นเลขตัวเดียว

เมื่อบวกได้ตัวเลขทั้งสามตัวแล้ว ให้เอาตัวเลขทั้งสามตัวมาบวกกันจนเหลลือเลขตัวเดียว ยกเว้นคนที่บวกกันได้ 11 หรือ 22 หรือ 33 ให้คงเอาไว้เพราะเป็น Master number
.
ตัวอย่าง
ถ้าคุณเกิดวันที่ 13 พ.ย. 1980
1) วันเกิด = 1+3 = 4
2) เดือนเกิด = 1+1 = 2
3) ปีเกิด = 1+9+8+0 = 18 → 1+8 = 9

บวกเลขทั้งสามตัว = 4+2+9 = 15 → 1+5 =6
ดังนั้น Life path number ของคุณ คือ 6
.
เว็บคำนวณ Lifepath number : https://numerologist.com/calculate-your-life-path-number/
เว็บสำหรับเช็คการเป็น Starseed: https://www.starseedsunited.com/request-astrology-report
.
ที่มาของข้อมูล: https://www.youtube.com/watch?v=MqStZg0k_As
.
ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเป็น Starseed และมีภารกิจมาช่วยในการยกระดับพลังงาน และจิตวิญญาณของนมุษย์ให้พร้อมต่อการเข้าสู่ยุคทอง หรือ 5D Ascension ขอแสดงความยินดีด้วย คุณไม่ได้ทำหน้าที่นี้คนเดียว
.