Skip to content Skip to footer

โยคีส่วนใหญ่รู้ว่าการสวดมนต์โอม (OM)คือการสวดมนตรา (mantra) และคำว่า mantra นั้นมาจากคำภาษาสันสกฤตสองคำ ได้แก่ man หมายถึง จิตใจ (mind); และ tra หมายถึงยานพาหนะหรือเครื่องมือ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการเคลื่อนย้ายจิตใจจากสภาวะที่เป็นกิจกรรมไปสู่ความนิ่งและความเงียบ เราได้รับคำว่า train, travel, และ transportation จากรากศัพท์ภาษาสันสกฤต tra แต่ Om ไม่ได้เป็นแค่คำ แต่เป็น a seed sound ที่เรียกว่า Bija ซึ่งประกาศจักรวาลที่ไร้ขอบเขตด้วยคำพูดของมัน ดังนั้น มาดำดิ่งลงสู่ส่วนลึกสุดของสระมนตรากันเถอะ!

มนตราส่วนใหญ่ประกอบด้วยตัวอักษรสันสกฤตจำนวน 50 ตัว และอาจประกอบด้วยตัวอักษรตัวเดียว, พยางค์หรือชุดพยางค์, 1 คำ หรือทั้งประโยค โดยทั่วไปแล้ว มนตราส่วนใหญ่เป็นเสียง, พยางค์ หรือการสั่น ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีความหมายเสมอไป คุณค่าของมันอยู่ที่คุณภาพการสั่นสะเทือน ไม่ใช่ความหมายใดๆ ที่มนุษย์, สังคม, วัฒนธรรม หรืออารยธรรมได้มอบให้กับมันในช่วง 2-3 พันปีที่ผ่านมา ด้วยเหตุนี้ พวกมันจึงไปไกลกว่าสถานะการดำรงอยู่ของมนุษย์บนโลกใบนี้ และพวกมันพาคุณลึกลงไปอีก เพราะมันเป็นการสั่นสะเทือนที่มีอยู่ตั้งแต่รุ่งอรุณของ creation

เพลงสวดแห่งจักรวาล

โอม (Om) – มักเรียกกันว่าเพลงสวดแห่งจักรวาล (the hymn of the universe) – ถือเป็นการสั่นสะเทือนขั้นสูงสุด เนื่องจากมันมีทุกการสั่นสะเทือนที่เคยมีมาและทุกการสั่นสะเทือนที่จะเกิดขึ้น มันคือ pure yoga – union. เช่นเดียวกับแสงสีขาวที่มีทุกสีของสเปกตรัม Om ก็บรรจุทุกเสียงในสเปกตรัมการสั่นสะเทือน แสงสีขาวที่ส่องเข้ามาในปริซึม และสเปกตรัมสีทั้งหมดออกมาอีกด้านหนึ่ง เช่นเดียวกัน อาจกล่าวได้สำหรับ Om – มันคือแสงสีขาวของเสียง

ตามประวัติศาสตร์ Om ถูกกล่าวถึงครั้งแรกในบททั้ง 12 ของคัมภีร์พระเวทโบราณที่เรียกว่า the Mandukya Upanishads (อุปนิษัท) ซึ่งอธิบายสถานะพื้นฐานของ consciousness ทั้ง 3 ได้แก่ ตื่น, นอนหลับ และฝัน ในการสะกดและการออกเสียงดั้งเดิม AUM (ออกเสียงว่า ahh-uhh-mmm) เป็นการผสมผสานระหว่างสภาวะ consciousness ทั้ง 3 นี้ให้เป็นหนึ่งเดียวของสามพยางค์ที่แตกต่างกัน: A, U และ M นอกจากนี้ การสั่นสะเทือนทั้งสามนี้ยังแสดงถึง 3 ขั้นตอนของชีวิต: การเกิด, การดำรงอยู่ และการตาย

การสั่นสะเทือน A (ออกเสียงว่า ahh เหมือนเสียงที่คุณอ้าปากให้หมอฟัน) แสดงถึงสภาวะการตื่น (the waking state) และเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง ตัวอักษร A เป็นอักษรตัวแรกของทุกตัวอักษร เป็นอักษรตัวแรกของ the Rig Veda (ฤคเวท), อัลกุรอาน (the Koran), โอดิสซีย์ของโฮเมอร์ แม้แต่ในพันธสัญญาใหม่ (the New Testament)! แรงสั่นสะเทือน A ประกาศการสร้าง (creation)… จุดเริ่มต้น นักปราชญ์เวท (Vedic sages) เรียกสิ่งนี้ว่า the a-kara และเป็นตัวแทนของอาณาจักรแห่งรูปแบบและรูปร่าง – อาณาจักรทางกายภาพ

การสั่นสะเทือน U (ออกเสียงว่า oo) เรียกว่า u-kara และแสดงถึงสภาวะความฝัน, ดินแดนที่ไร้รูปหรือรูปร่าง, อาณาจักรแห่งลม, น้ำ, ไฟ, ความฝัน แง่มุมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของโลกไร้รูป รอบตัวเรา

การสั่นสะเทือน M เรียกว่า the ma-kara, ซึ่งแสดงถึงสภาวะการหลับลึก – ไม่ใช่ทั้งมีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่างเหมือนอีก 2 อาณาจักร แต่อยู่เหนือการมีรูปร่างหรือไร้รูปร่าง – อาณาจักรแห่ง consciousness ที่จำศีล รอการเปิดเผย

ในไวยากรณ์ภาษาสันสกฤต เมื่อตัวอักษร A และ U รวมกันเป็นลายลักษณ์อักษร จะแปลว่าตัวอักษร O นั่นคือสาเหตุที่เรามักเห็น OM เขียนแทน AUM กว่าพันปีที่การเขียน AUM ได้เป็นเบาะหลังให้กับ OM และนั่นทำให้ OM เป็นเสียงที่นักเรียนและครูสอนโยคะ, การทำสมาธิ และ Vedanta ทางฝั่งตะวันตก มักสวดบ่อยที่สุด

เมื่อการสั่นสะเทือนทั้ง 3 รวมกัน การสั่นสะเทือนที่ 4 จะถูกสร้างขึ้น เหมือนกับคอร์ดในเพลงที่ประกอบด้วยโน้ตแต่ละตัว AUM (ออกเสียงว่า ahhh–uhhh–mmmm) แสดงถึงสภาวะที่ 4 ของ consciousness – transcendent consciousness หรือ turiya – สิ่งที่เราเรียกว่า enlightenment or one-ness. ใน Vedanta มันเป็น the unity of the divine ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ: การสร้าง (creation); การเก็บรักษา (preservation); การทำลายล้าง (และการเกิดใหม่)

การสวดมนตรานี้บ่งบอกถึงความเป็นสากลของเรา ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงมักจะสวดโอมก่อนและ/หรือหลังการทำสมาธิและโยคะ และเมื่อเราอ่านตำราโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ การทำการสั่นสะเทือนหรือเสียงซ้ำๆ จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสรีรวิทยาของคุณ มันจะกลายเป็นจิตใจของคุณ มันจะกลายเป็น *คุณ * มันจะสูญเสียความหมาย และความเกี่ยวข้องทั้งหมดไป จะไม่มีการแบ่งแยกระหว่างคุณกับแรงสั่นสะเทือนที่ดังก้องอยู่ในขณะนี้

การสวดมนตรา Om (ไม่ว่าจะสวดดังๆ หรือเงียบๆ) เป็นการเตือนใจได้อย่างดี ถึงความเป็นสากลของเรา (our universality)