Skip to content Skip to footer

กุญแจแห่งการเนรมิต
ตอนที่ 3 วัดการตระหนักรู้ด้วย Hawkins Scale

ในบางกรอบความคิดทางจิตวิญญาณ อารมณ์ต่างๆ เช่นความรัก ความสุข ความรู้สึกขอบคุณ และความเมตตานั้น ถูกพิจารณาว่าเป็นความรู้สึกที่สอดคล้องกับความถี่ที่สูง อารมณ์เหล่านี้ถือว่าสนับสนุนความรู้สึกของการเชื่อมโยง ความสอดคล้อง และการเติบโตทางจิตวิญญาณ ซึ่งตรงข้ามกับความกลัว ความโกรธ และความอิจฉา ซึ่งเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับความถี่ที่ต่ำ ซึ่งถือว่ากีดขวางการเติบโตทางจิตวิญญาณ และความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคล
มาตรวัดฮอว์กินส์หรือมาตรวัดของการตระหนักรู้ คือโมเดลที่นำเสนอโดย ดร.เดวิด อาร์ ฮอว์กินส์ นักจิตวิทยาและอาจารย์ทางจิตวิญญาณ

มาตรวัดนี้ถูกออกแบบให้วัดระดับของการรู้สึกตัว และความตระหนักรู้ในเชิงจิตวิญญาณของมนุษย์ มาตรวัดนี้ใช้สเกลล๊อกการิทึมจาก 0 ถึง 1,000 เป็นตัววัดระดับ โดยตัวเลขที่สูงเปรียบเสมือนระดับการตระหนักรู้ในระดับสูง

เกณฑ์ของฮอว์กินส์เป็นหนึ่งในจำนวนมากของโมเดลที่พยายามอธิบาย และวัดระดับของการตระหนักรู้ มันสามารถมองเห็นมุมมองในการเติบโตส่วนบุคคล การพัฒนาทางจิตวิญญาณ และการรับรู้สถานะการตื่นรู้ได้ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญ คือ การเข้าใจแบบจำลองเช่นนี้ด้วยใจที่เปิด การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และการใช้การแยกแยะส่วนบุคคล

คุณสามารถใช้สเกลนี้ในการให้คะแนนตนเองเพื่อตรวจสอบสถานะของความถี่ในแต่ละวันได้ ในช่วงแรกของการพัฒนาตนเอง เรารู้ดีว่าคุณต้องการเข้าสู่สถานะการตระหนักรู้ที่สูงขึ้นโดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม อย่ารีบร้อนเพื่อเปลี่ยนระดับของคุณในช่วงแรก คุณจำเป็นต้องเริ่มต้นด้วยการทำสมาธิ การทำสมาธิจะช่วยเพิ่มการตระหนักรู้ การเติบโตของสมองส่วนนีโอคอร์เท๊กซ์ และลดการใช้สมองส่วนลิมบิก ลดพฤติกรรมที่เกิดจากอารมณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ความโกรธ ความเกลียดชัง ความกลัว จากนั้นฝึกให้มีการตระหนักรู้ และมีสติตลอดเวลา เพื่อเพิ่มความถี่ของคุณให้เข้าสู่สถานะเป็นกลางก่อน แล้วค่อยเพิ่มขึ้นไปสู่ความถี่ที่สูงขึ้นอย่างช้าๆ และโปรดจำไว้ว่าอย่ารีบร้อน ถ้าคุณต้องการอยู่ในความถี่ระดับสูงอย่างรวดเร็ว คุณจะไม่สามารถรักษาความถี่ของคุณได้อย่างยั่งยืน และสม่ำเสมอ

คุณควรฝึกการให้คะแนนอารมณ์ของคุณในแต่ละวันเป็นประจำ และเมื่อคุณรู้ว่าคุณตกอยู่ในระดับความถี่ที่ต่ำ คุณต้องสามารถเปลี่ยนปรับจูนความคิดให้อยู่ในคลื่นความถี่ระดับกลาง หรือระดับสูงขึ้นโดยเร็วที่สุด เราหวังว่าคุณจะสามารถทำได้ และได้รับความสงบในใจ

เมื่อคุณสามารถรักษาความถี่ของคุณให้อย่ในระดับสูงได้ตลอดเวลาแล้วล่ะก็ เราขอแสดงความยินดีด้วย คุณกำลังเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์ โลก 5 มิติ ทางจิตวิญญาณ ไม่มีอะที่จะสามารถหยุดคุณจากการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณ และการเชื่อมต่อกับตัวตนที่สูงขึ้น (Higher self) ได้

Alchemist Nook