Skip to content Skip to footer

การขาดสนามแม่เหล็กธรรมชาติ
(Natural Magnetic Field Deficiency)

คุณป่วยเป็นโรคสนามแม่เหล็กบกพร่อง (Magnetic Field Deficiency Syndrome – mfds) หรือไม่?

“ร่างกายมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีแม่เหล็กไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นประสาทในร่างกายของเราในลักษณะเดียวกับที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านสายไฟ เซลล์ทั้งหมดมีขั้วแม่เหล็กสองขั้วใน DNA”

มีข้อพิสูจน์ว่าสนามแม่เหล็กโลก “ของเรา” อ่อนลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สนามนี้เป็นสิ่งที่ปกป้องผู้อยู่อาศัยทั้งหมดของโลกจากอนุภาคที่มีประจุที่มาจากอวกาศ เมื่อสนามแม่เหล็กอ่อนลง อนุภาคที่มีประจุจากอวกาศจะเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกมากขึ้น

อาการเจ็บป่วยที่นักบินอวกาศแสดงเมื่อเดินทางกลับบ้าน ถูกค้นพบว่ามีสาเหตุมาจากการขาดสนามแม่เหล็กในอวกาศ ในเที่ยวบินต่อมา NASA ได้ติดแม่เหล็กไว้ในทั้งยานอวกาศและชุดอวกาศของนักบินอวกาศ

ร่างกายมนุษย์อยู่ภายใต้อิทธิพลของสนามแม่เหล็กโลก และกำลังรักษาความสัมพันธ์ที่สมดุลกับมัน อย่างไรก็ตาม ภายใต้สภาพความเป็นอยู่ยุคปัจจุบัน ผลกระทบของสนามนี้ลดลง ดังนั้น เราจึงสรุปได้ว่า สำหรับร่างกายมนุษย์บางประเภท การขาดแม่เหล็กนี้ทำให้เกิดความผิดปกติบางประการ ด้วยเหตุนี้ การประยุกต์ใช้สนามแม่เหล็กภายนอกกับร่างกายมนุษย์เพื่อเสริมการขาดดุลนี้ ทำให้สภาวะที่ผิดปกติดังกล่าวสามารถดีขึ้นได้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง อาจมีความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างการลดลงของสนามแม่เหล็กโลกที่กระทำต่อร่างกายมนุษย์ และการปรับปรุงสภาพที่ผิดปกติของร่างกายมนุษย์โดยการประยุกต์ใช้สนามแม่เหล็ก

สิ่งที่คุณอาจไม่ทราบก็คือเมื่อสนามแม่เหล็กโลกอ่อนตัวลง อนุภาคมีประจุเหล่านี้จำนวนมากขึ้นจึงเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลก และสิ่งนี้ทำให้ผู้คนจำนวนมากรายงานอาการของโรคสนามแม่เหล็กบกพร่อง (Magnetic Field Deficiency Syndrome) ในระดับต่ำ อาการบางอย่างจะเลียนแบบพิษของ EMF (Electro Magnetic Field – สนามแม่เหล็กไฟฟ้า)

นักวิทยาศาสตร์ที่สามารถวัดสนามแม่เหล็กของโลกได้สังเกตว่า ความแรงของมันลดลงประมาณ10 เท่าในช่วง 4,000 ปีที่ผ่านมา ดูเหมือนแน่นอนว่า เราสามารถสันนิษฐานได้ว่าสนามแม่เหล็กของโลกกำลังลดลง และเราสามารถจินตนาการได้ว่านี่อาจเป็นสาเหตุของความผิดปกติในร่างกายมนุษย์

วิถีชีวิตสมัยใหม่ของเรามีส่วนทำให้เกิดอาการนี้เช่นกัน พวกเราหลายคนใช้เวลาทั้งวันในอาคารที่มีเหล็กรองรับและยานพาหนะที่เป็นโลหะ ซึ่งจำกัดการสัมผัสสนามแม่เหล็กของโลก

โรคสนามแม่เหล็กบกพร่อง (Magnetic Field Deficiency Syndrome – mfds) สามารถย้อนกลับหรือป้องกันได้โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าร่างกายสัมผัสกับสนามแม่เหล็กกระแสตรงอย่างเพียงพอ ซึ่งสามารถทำได้โดยการจัดให้มีสนามแม่เหล็กคงที่พร้อมกับการบำบัดด้วยแม่เหล็ก การสวมเครื่องประดับที่มีแม่เหล็กเป็นวิธีง่ายๆ ในการทำสิ่งนี้ให้สำเร็จ เมื่อสนามของร่างกายอยู่ในสภาวะสมดุลตามธรรมชาติ (homeostasis) ความเป็นอยู่แบบองค์รวมก็จะกลับคืนมาได้