Skip to content Skip to footer

ตอนที่ 10 Heart-Brain Coherence

การยกระดับจิตวิญญาณเพื่อเข้าสู่มิติที่ 5 นั้น เราต้องหมั่นทำให้เรามีระดับ consciousness อยู่ในระดับคลื่นความถี่ที่สูง ซึ่งเป็นอารมณ์เชิงบวก

6 สิ่งที่คุณต้องทำเพื่อให้เกิดอารมณ์เชิงบวก และรักษาระดับคลื่นความถี่ของคุณให้สูง

1.Play เอาเวลาไปใช้ชีวิตทำใ้ตัวเองมีความสนุก
2.Being present ใช้เวลาอยู่กับปัจจุบัน อยู่กับตัวเอง พิจารณาสภาวะต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้น ทำสมาธิ ฝึกหายใจ
3.ทานอาหารที่มีความถี่สูง เช่น ผัก และผลไม้ ลดปริมาณการบริโภคเนื้อสัตว์
4.ใช้ชีวิตตาม วัตถุประสงค์ของการมีชีวิตในโลกนี้ อย่าลืมว่าคุณเป็น Spiritual being ที่มาอาศัยอยู่ในร่างมนุษย์เพื่อการเรียนรู้ หรือมาทำภารกิจอะไรบางอย่าง คุณจะต้องหาวัตถุประสงค์ของการมีชีวิตอยู่ให้เจอ และใช้ชีวิตตามวัตถุประสงค์นั้น
5.เติมความรักให้กับตัวเอง
6.มีความรัก และเมตตาต่อผู้อื่น เมื่อคุณเติมความรักให้กับตัวเองเต็มแล้วเท่านั้น คุณจึงจะสามารถส่งแบ่งปันความรักแบบไม่มีเงื่อนไขให้กับผู้อื่นได้

Heart-Brain Coherence หรือการทำงานที่สอดคล้องกันของ Mind Body and Spirit หรือ Soul โดยความคิด (Thought) ความรู้สึก (Feeling) และการกระทำ (Action) จะไม่มีความขัดแย้งกัน 100% ซึ่งมันอยู่ในทั้ง 6 ข้อ ข้างต้น

นอกจากนี้ การที่คุณกำลังทำในสิ่งที่คุณรัก ด้วยความรู้สึกที่มั่นใจ และได้รับการสนับสนุนจากคนที่คุณให้ความสำคัญ ทำให้คุณเข้าสู่สภาวะลื่นไหล (Flow state) ได้ง่าย เราขอให้คุณทำมันบ่อยๆ และให้ร่างกาย และจิตของคุณจดจำสภาวะ และความรู้สึก Flow นั้นเอาไว้ นั่นคือสภาวะที่จิตของคุณกำลังอยู่ในคลื่นความถี่ระดับสูง

หัวใจของเรา หรือ Heart chakra เป็นจักระที่อยู่ตรงกลาง และเป็นสะพานเชื่อมระหว่าง 3 จักระด้านล่าง และ 3 จักระด้านบน หากเราไม่มีความสุข Heart chakra ก็จะมีพลังงานน้อย เราจะไม่สามารถเดินพลังงานจากล่างขึ้นบนไปเปิดระบบการทำงานของ Third eye และ Crown chakra ได้ ในทางตรงข้าม หากหัวใจของคุณมีพลังงานสูงมาก คุณจะสามารถเปิดศูนย์พลังงานของ Third eye และ Crown chakra ได้อย่าง Powerful เชื่อมต่อกับ Higher self ของคุณได้ง่าย และช่วยให้จิตวิญญาณของคุณก็จะอยู่ในมิติที่ 5 ได้ตลอดเวลา

หลายๆ คนอยากจะให้ความสำคัญกับสิ่งที่ใจเราต้องการ แต่ก็ไม่สามารถทำได้ทุกอย่างเพราะสมองเราสั่งให้ทำอีกอย่างหนึ่งแต่คุณเชื่อไหมว่าหากคุณสามารถทำให้สมอง ได้รับคำสั่งจากหัวใจมากขึ้น แล้วล่ะก็ สมองกับหัวใจก็จะทำงานสอดคล้องกันมากขึ้น และคุณก็จะมีความสุขมากขึ้น

การฝึกหายใจแบบ Victorious breath เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นเส้นประสาทวากัส เส้นประสาทวากัส ที่ยาวที่สุดในระบบประสาทพาราซิมพาเธติก มีหน้าที่รับ-ส่งสัญญาณตั้งแต่สมองยาวลงไปที่หัวใจ ปอด และอวัยวะภายในต่างๆ นั่นหมายความว่าเส้นประสาทนี้สามารถรับ-ส่งสัญญาณจากหัวใจ ไปสู่สมองได้

เมื่อเส้นประสาทวากัสได้รับการกระตุ้น จะช่วยให้เกิดการทำงานที่สอดคล้องกันของสมอง และหัวใจมากขึ้น ทำให้หัวใจเต้นช้าลง และ Heart-rate varibility (HRV) สูงขึ้น นั่นหมายความว่าร่างกาย และจิตใจอยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการมีสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ

นอกจากนี้ จากการศึกษาของทางสถาบัน Heart-Math ยังพบว่าการฝึกหายใจแบบ Victorious breath ในระดับความถี่ หายใจเข้า 5 วินาที และออก 5 วินาที (6 รอบ/60 วินาที หรือ 0.1 เฮิร์ตซ์) จะยิ่งช่วยเพิ่ม Heart-Brain Coherence อีกด้วย

เมื่อสมองของเราทำงานสอดคล้องกับหัวใจมากขึ้น หัวใจเราจะมีพลังมากขึ้น ทำให้สร้างสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าได้แรงขึ้น และนั่นหมายถึงการดึงดูดสิ่งที่มีคลื่นความถี่เดียวกันให้เข้ามาหาเราได้ง่าย และเร็วขึ้น

สมการของการเสกทุกสิ่งให้เป็นไปได้คือ Gamma Brain Wave + Heart-Brain Coherence = All System Go ดังนั้นหากคุณต้องการใช้กฎแรงดึงดูดให้เห็นผลเร็วขึ้น คุณจะต้องหมั่นทำสมาธิ ฝึกให้สมองกับหัวใจทำงานสอดคล้องกันโดยฟังเสียงจากหัวใจของคุณให้มากขึ้น และมีความสุขในสิ่งที่คุณทำ
.
VDO ฝึกหายใจเพิ่ม Heart-Brain Coherence →

คลิปเสียงคลื่นความถี่ 0.1 Hz สำหรับฝึกหายใจเพิ่ม Heart-Brain Coherence

Alchemist นุ๊ก