Skip to content Skip to footer

กุญแจแห่งการเนรมิต SPEAD 5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการ Manifest 100%

ในที่สุด เราก็เดินทางมาถึงบทนี้ บทที่เราจะเอาขั้นตอนการเนรมิต (Manifest) ให้ได้ผล 100% มาแชร์ให้คุณได้ทำตามกันอย่างง่ายๆ

5 ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นเทคนิคที่เรียกว่า S.P.E.D.A.

1. Specify ตัดสินใจอย่างชัดเจนว่าคุณต้องการอะไร ณ เวลานี้มากที่สุด ประกาศการตัดสินใจให้จักรวาลรับรู้ และระบุเป้าหมายให้ชัดเจน (Specify goal) การตัดสินใจนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก หลายคนไม่ได้ตัดสินใจอย่างแรงกล้า หรือมีความต้องการเยอะมากจนไม่สามารถโฟกัสได้ว่าเราต้องการอะไรมากที่สุดในตอนนี้ ดังนั้นในขั้นตอนนี้ ขอให้คุณเลือกสิ่งที่สำคัญที่สุดต่อคุณมาเพียง 1 อย่าง มีความชัดเจน และไม่เปลี่ยนเป้าหมายจนกว่าจะสำเร็จ

2.Project เมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว ต้องป้อนข้อมูลให้จิตใต้สำนึกเห็นภาพได้ชัดมากขึ้นด้วยเทคนิคการฝึกซ้อมในใจ (Mental rehearsal) ว่าคุณมีหรือเป็นสิ่งนั้นแล้วบ่อยๆ คุณสามารถทำหนังสั้นสำหรับโปรแกรมจิต (Mind movie) ยาวไม่เกิน 2 นาที เพื่อเพิ่มความชัดเจนของภาพ และดูหนังนั้นซ้ำๆ วันละ 2 ครั้ง หลังตื่นนอน และก่อนนอน ให้ภาพอนาคตของคุณถูกฝังเข้าไป ในยามที่คุณหลับตา คุณก็ยังมองเห็น สร้างความรู้สึกที่แข็งแรง (Strong feeling) ให้กับตัวเองว่าเมื่อคุณมี หรือเป็นสิ่งนั้นแล้วคุณจะมีความสุขเพียงใด ให้อยู่กับความรู้สึกนั้นบ่อยๆ เพื่อสร้างจูนคลื่นพลังงานของคุณขึ้นมา คุณสามารถสร้างหนังสั้นได้ง่ายๆด้วยโปรแกรม Canva

สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้การทำหนังสั้น Mind movie ด้วยโปรแกรม Canva สามารถติดตามคอร์ส “Awaken with my movie” ได้เร็วๆ นี้ที่ Youtube ช่อง awakenalchemistacademy

3. Elevate your emotion ยกระดับความรู้สึก และอารมณ์เชิงบวกของคุณให้อยู่ในคลื่นความถี่ระดับสูงเป็นประจำด้วยเทคนิค M.B.J.F.F.F จากหัวข้อที่ 3.2 ยิ่งคุณยกระดับความรู้สึกไหนขึ้นมา คุณก็ยิ่งจะสร้างพลังงานได้มากขึ้น

4. Discipline ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และมีวินัย จะช่วยให้พลังงานโดยรวมของคุณสูงขึ้น จักรวาลจะช่วยจับคู่คุณกับสิ่งที่คุณต้องการได้เร็วขึ้น

5. Action ลงมือทำในสิ่งที่สอดคล้องกับความคิด และความเชื่อจากหัวใจว่ามันกำลังเกิดขึ้น การลงมือทำในสิ่งที่คล้องกับสิ่งที่คุณต้องการ ทำให้สมอง และหัวใจทำงานสอดคล้องกันมากขึ้น ช่วยเติมความสุขให้จิตวิญญาณของคุณมากขึ้น คลื่นพลังสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของคุณก็จะแรงขึ้น คุณจะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดทุกสิ่งที่คุณต้องการได้เร็วขึ้นไปอีก

หากคุณทำตาม 5 ขั้นตอนนี้อย่างเป็นลำดับ มีความชัดเจน และต่อเนื่องต่อสิ่งที่คุณต้องการ จักรวาลจะบรรดาลให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในพลังที่ตัวเองมี ความศรัทธาอันแรงกล้าจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จแน่นอน