Skip to content Skip to footer

อายุรเวทคืออะไร?มันเป็นระบบสุขภาพและการรักษาแบบโบราณจากอินเดียในการใช้ชีวิตอย่างมีสติ,เป็นธรรมชาติและเป็นองค์รวม,ซึ่งทำงานเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจส่งเสริมให้ร่างกายโดยรวมมีอายุยืนยาว

หลักอายุรเวทเน้นย้ำว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่พึ่งพาตนเอง,รักษาตัวเองได้ ซึ่งสามารถรักษา(และฟื้นคืนสุขภาพของตัวเองได้!)สุขภาพที่ดีได้ง่ายๆโดยการบริโภคอาหารบำบัด, ใช้ชีวิตอย่างสมดุลและปฏิบัติเพื่อความสงบภายใน ฟังดูเหมือนคำแนะนำด้านสุขภาพสมัยใหม่ทั่วไปใช่ไหม!

เมื่อแปลจากภาษาสันสกฤต Ayurveda หมายถึง”ศาสตร์แห่งชีวิต”เนื่องจากรากศัพท์ภาษาสันสกฤต ayur หมายถึง”อายุยืนยาว”หรือ”ชีวิต”และveda หมายถึง “วิทยาศาสตร์”หรือ”ความรู้”การปฏิบัติที่มีมาแต่โบราณนี้ออกแบบมาเพื่อหล่อเลี้ยงจิตใจ,ร่างกายและจิตวิญญาณในลักษณะที่อ่อนโยนและเรียบง่ายตลอดช่วงชีวิตของคนๆหนึ่ง

ประวัติของอายุรเวท

กล่าวกันว่าความรู้ของอายุรเวทนั้นได้รับการถ่ายทอดโดยผู้ศักดิ์สิทธิ์และผู้รู้ผ่านการเรียนรู้ด้วยการสอนปากเปล่าจนกระทั่งมันถูกรวบรวมเป็นหนังสือเมื่อประมาณ5,000ปีที่แล้ว
จากการสังเกตของพวกเขา healers โบราณเหล่านี้สรุปว่าแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะเป็นสาระสำคัญของชีวิตแต่ก็เป็นไปได้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้และทำให้มีสุขภาพที่ยืนยาว

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสามารถในการสร้างสมดุลในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ให้รางวัลแก่เราด้วยสุขภาพในขณะที่การขาดความสมดุลหมายถึงสุขภาพไม่ดีหรือโรคภัยไข้เจ็บ การใช้ชีวิตอย่างมีสติโดยการจัดธรรมชาติภายในของเราหรือจักรวาลขนาดเล็กให้เข้ากับธรรมชาติภายนอกหรือจักรวาลขนาดใหญ่เป็นกุญแจสำคัญ

ตำราเกี่ยวกับอายุรเวทที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่ทราบและยังคงมีอยู่ได้แก่ The Charaka Saṃhitā(ชะระกะ สัมหิตา),The Sushruta Saṃhitā(สุรัชตะ สัมหิตา)และThe Ashtanga Hridaya(อัษฎางค์หิริดายะ)

ตำราเหล่านี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบที่ธาตุทั้งห้าที่พบในระบบจักรวาล โดยเฉพาะดิน,น้ำ,ลม,ไฟ และอากาศธาตุ มีต่อระบบร่างกายของเรา พวกมันยังอธิบายถึงความสำคัญของการรักษาธาตุเหล่านี้ให้สมดุลเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง, มีความสุขและมีชีวิตที่ยืนยาว

· The Charaka Saṃhitā(ชะระกะ สัมหิตา) “บทสรุปของชะระกะ” เป็นตำราโบราณภาษาสันสกฤตซึ่งเป็น1ใน2ตำราดั้งเดิมของศาสนาฮินดูในสาขานี้ที่หลงเหลือมาจากอินเดียโบราณมันอธิบายทฤษฎีโบราณเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ตลอดจนต้นกำเนิด, อาการและการรักษาโรคต่างๆที่รู้จักกันในขณะนั้น ชะระกะ สัมหิตา กล่าวว่า “มนุษย์เป็นตัวอย่างที่ดีของจักรวาลภายในมนุษย์นั้นมีความหลากหลายพอๆกับโลกภายนอก ในทำนองเดียวกันโลกภายนอกก็มีความหลากหลายพอๆกับตัวมนุษย์เอง” ชะระกะ สัมหิตา ยังรวมถึงส่วนที่เกี่ยวกับความสำคัญของอาหาร,สุขอนามัย,การป้องกัน,การศึกษาทางการแพทย์ตลอดจนการทำงานเป็นทีมที่จำเป็นระหว่างแพทย์,พยาบาลและผู้ป่วยเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพ

· Sushruta Santhita(สุรัชตะ สัมหิตา) เชื่อกันว่าเขียนขึ้นประมาณ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล “Sushruta’s Compendium” เป็นตำราโบราณภาษาสันสกฤตเกี่ยวกับการแพทย์และการผ่าตัดและเป็นตำราภาษาฮินดูแบบดั้งเดิมฉบับที่ 2 ในหัวข้อนี้ที่ยังหลงเหลืออยู่ มันประกอบด้วยบทพิเศษทางประวัติศาสตร์ที่อธิบายการฝึกอบรมการผ่าตัด, เครื่องมือและขั้นตอนการผ่าตัดโดยละเอียดแม้ว่าการผ่าตัดจะไม่ใช่รูปแบบที่ใช้งานอยู่ใน Ayurveda อีกต่อไปในปัจจุบัน

· The Ashtanga Hridaya(อัษฎางค์หิริดายะ) ตำราหลักตำราที่3 เกี่ยวกับ Ayurveda เชื่อกันว่าเขียนขึ้นประมาณ500AD แม้ว่าส่วนใหญ่จะอิงตามคำสอนของ Charaka และ Sushruta Sanhitas ที่เขียนไว้ก่อนหน้านี้แต่ก็ยังนำเสนอมุมมองของตัวเองเกี่ยวกับโรงเรียนอายุรเวท2แห่ง คือโรงเรียนศัลยกรรมและโรงเรียนแพทย์

อายุรเวททำงานอย่างไร?

อายุรเวทขึ้นอยู่กับแนวคิดพื้นฐานที่ว่าไม่มีใครเหมือนกัน ดังนั้นพฤติกรรมการบริโภคอาหารหรือวิถีชีวิตแบบใดแบบหนึ่งจึงไม่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนในลักษณะเดียวกัน
แต่อายุรเวทช่วยให้ผู้คนสามารถระบุและเข้าใจโดชา(dosha) ที่เด่นของพวกเขา ซึ่งหมายถึง1ใน3ของพลังงานหรือชุดของลักษณะทางร่างกาย,จิตใจและจิตวิญญาณซึ่งรวมกันแล้วทำให้เราแต่ละคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

นอกจากนี้ Ayurveda ยังอธิบายถึงวิธีการฟื้นสุขภาพเมื่อระบบ doshas ไม่สมดุล เนื่องจากเชื่อว่าความไม่สมดุลของร่างกายดังกล่าวจะนำไปสู่โรค การปฏิบัติของอายุรเวทจึงพยายามฟื้นฟูและรักษาสุขภาพโดยการแก้ไขความไม่สมดุลเหล่านี้

ตัวอย่างเช่น อาหารถือเป็นยาในอายุรเวท สิ่งที่คุณกินสามารถให้เกิดประโยชน์แก่คุณหรือทำงานต่อต้านคุณ ขึ้นอยู่กับโดชาที่โดดเด่นของคุณรวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคุณในขณะนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาหาร สามารถทำให้คุณกระฉับกระเฉงหรือเกียจคร้าน,มีความสุขหรือเศร้า,แข็งแรงหรืออ่อนแอและมีสมาธิหรือฟุ้งซ่าน ตามหลักอายุรเวท สิ่งที่คุณกินส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคุณ
หลายคนในโลกตะวันตกค่อนข้างคุ้นเคยกับแนวคิดเกี่ยวกับอาหารอายุรเวทและรูปแบบการรักษานี้ นอกเหนือจากอาหารที่เรากินแล้ววิธีการโบราณนี้ยังขอให้เรามองชีวิตของเราแบบองค์รวม
ต่อไปนี้เป็นคำถามที่คุณอาจถามตัวเอง:
· ความสัมพันธ์ของคุณดีต่อสุขภาพหรือเป็นอันตราย?
· พฤติกรรมการทำงานของคุณสมดุลกับชีวิตที่บ้านหรือไม่?
· คุณพักผ่อนเพียงพอหรือไม่
· ปกติแล้วคุณมีความแอคทีฟหรือมีชีวิตที่ไม่ค่อยเคลื่อนไหว?
อายุรเวทยังพิจารณาปัจจัยอื่นๆอีกมากมายที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพ เช่น วิธีที่คุณรักษามิตรภาพและความสัมพันธ์ของคุณ,สติของคุณ(หรือขาดสติ)ในชีวิตประจำวันของคุณและแนวทางการใช้ชีวิตโดยทั่วไปของคุณ
Ayurveda ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตรวมถึงพฤติกรรมการรับประทานอาหารและกิจวัตรประจำวันและให้คำแนะนำในการปรับสิ่งเหล่านี้เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นโดยพิจารณาจากอายุ,สถานะสุขภาพปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลที่สัมพันธ์กับ dosha หลักของคุณ

การประเมินตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านเลนส์แบบองค์รวมที่หลากหลายนั้นไม่ได้ช่วยเราลดน้ำหนักและปรับปรุงสุขภาพของเราแต่เพียงอย่างเดียว มันยังส่งผลอย่างมากต่อคุณภาพชีวิตของเราด้วย

Dosha คืออะไร?

ตามหลักอายุรเวทแต่ละคนได้รับอิทธิพลจากธาตุบางอย่างมากกว่าธาตุอื่นๆ เนื่องจากลักษณะนิสัยหรือโครงสร้างตามธรรมชาติของพวกเขา
อายุรเวทจัดหมวดหมู่ลักษณะนิสัยหรือโครงสร้างดังกล่าวทั้งหมดออกเป็น 3โดชาที่แตกต่างกัน ซึ่งแต่ละโดชามีแนวโน้ม,อุปนิสัยและวิธีการเป็นอยู่บางอย่างที่แยกมันจากโดชาอื่นๆ

โดชาทั้ง 3 คือ
· Kapha dosha คงที่ : ธาตุดินและน้ำเด่น
· Pitta dosha ที่แอคทีฟ : ธาตุไฟเด่น
· Vata dosha ที่แปรผัน : ธาตุลมและอากาศธาตุเด่น
ทุกคนมีdoshaทั้ง3 อย่างไรก็ตามตามหลักอายุรเวทสัดส่วนจะแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลและโดยปกติแล้ว1หรือ2 โดชาจะโดดเด่นกว่าภายในแต่ละคน doshas มีปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องซึ่งกันและกันและกับ doshas ในธรรมชาติทั้งหมด

อายุรเวทกล่าวว่า dosha ที่โดดเด่นของคุณไม่เพียงแต่รวมถึงอารมณ์ของจิตใจและอารมณ์ของคุณด้วย

คุณเป็นโดชาประเภทไหน?

· ธาตุดินและน้ำเด่นในผู้ที่มี Kapha dosha เด่นจะเห็นได้จากประเภทร่างกายที่แข็งแรงทนทาน แนวโน้มการย่อยอาหารช้า, ความจำดีเลิศ และความมั่นคงทางอารมณ์ ความคิดและการเคลื่อนไหวของพวกเขามักจะเชื่องช้า แม้กระทั่งเฉื่อยชาในบางครั้ง สำหรับพวกเราทุกคนแล้ว Kapha ที่สมดุลเชื่อว่าจะช่วยให้เรา remain grounded และมีความรอบคอบและคำนึงถึงคำพูดและการกระทำของเรา

· คนที่มีบุคลิกลักษณะแบบปิตตะ(Pitta) ส่วนใหญ่มักจะถือว่ามีความยืดหยุ่นและว่องไวมากกว่าทั้งในด้านรูปร่างและวิธีคิด พวกเขาดำเนินการอย่างรวดเร็ว,หลงใหล, แสดงออกและเป็นคนที่เป็นผู้นำในความสัมพันธ์ของพวกเขา
กล่าวกันว่าปิตตะทำให้พลังงานวาตะและกผะ(Kapha) สมดุลกันโดยทำให้พลังงานเหล่านี้ถูกกระตุ้นขึ้นโดยอาศัยคุณภาพที่ร้อนแรงของมัน

· เชื่อกันว่าบุคลิกภาพวาตะ (Vata) ที่เด่นชัดนั้นรวบรวมคุณสมบัติของลมและอากาศธาตุ อายุรเวทระบุว่ารูปร่างของพวกเขามักจะผอมและสูง,มีข้อต่อและกระดูกที่โดดเด่นในขณะที่การเคลื่อนไหวและอารมณ์ของพวกเขามักจะรวดเร็ว,เบาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สำหรับพวกเราทุกคนเชื่อว่าวาตะที่สมดุลนั้นมีความสำคัญต่อการไหลเวียนและการเคลื่อนไหวของร่างกายของเราควบคู่ไปกับการช่วยกระบวนการตามธรรมชาติของร่างกาย เช่น การหายใจ,การไหลเวียนโลหิต,การเต้นของหัวใจ,ความคิด และการกำจัดของเสีย

อายุรเวทกล่าวว่าความสมดุลคือกุญแจสู่การมีสุขภาพที่ดี

อายุรเวทไม่เพียงแต่อธิบายว่าเราสามารถรักษาโดชาที่เด่นของเราให้สมดุลได้อย่างไรแต่ยังอธิบายถึงวิธีที่เราสามารถระบุความไม่สมดุลและวิธีที่เราสามารถคืนความสมดุลผ่านพฤติกรรมการกินและการใช้ชีวิตของเรา

บางคนบอกว่าเป็นโดชาแบบคู่ ซึ่งประกอบด้วยโดชา2ใน3แบบรวมกัน เช่น คนที่เป็น “ปิตตะกผะ” จะมีแนวโน้มบางอย่างของ2โดชานี้แต่ปิตตะเด่นกว่า

ด้วยการช่วยให้เราเข้าใจถึงความแตกต่างที่ซับซ้อนของโครงสร้างตามธรรมชาติของเรา อายุรเวทจึงให้ตัวอย่างสิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อให้ตัวเองมีสุขภาพดีและมีความสุข

ทฤษฎีอายุรเวทของโรคระบุว่า ความไม่สมดุลใน doshas ของเราเกิดขึ้นเนื่องจาก dosha หนึ่งตัว “กำเริบ” หรือมากเกินไปหรือเพราะมัน “หมดลง” หรือลดลง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก dosha ของเรามีมากเกินไปหรือหมดลงเราจะเสี่ยงต่อโรคมากขึ้นวิธีแก้ปัญหาแบบอายุรเวทเพื่อฟื้นฟู doshas ที่ไม่สมดุล ได้แก่ การนวดด้วยน้ำมันที่มีสมุนไพรเฉพาะ,โยคะและการทำสมาธิรวมถึงการรับประทานอาหารแบบกำหนดเองที่กำหนดเป้าหมายเพื่อคืนความสมดุลภายใน

บางทีบทเรียนที่สำคัญที่สุดที่ Ayurveda สอนก็คือสภาวะสุขภาพของเรานั้นขึ้นอยู่กับเราอย่างแท้จริงซึ่งสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นใหม่เกี่ยวกับ Epigenetics ทุกๆวันของชีวิต ทุกๆชั่วโมงของทุกๆวันเราเลือกได้ว่าจะมีชีวิตอยู่กับสุขภาพหรือโรคภัยไข้เจ็บ

เมื่อเราเลือกอย่างชาญฉลาดธรรมชาติจะตอบแทนเราด้วยสุขภาพและความสุข
เมื่อเราเลือกอย่างไม่ฉลาดธรรมชาติจะทำให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่
เราตกอยู่ในโรคภัยไข้เจ็บและได้รับโอกาสในการพักผ่อนและทบทวนทางเลือกของเราใหม่

อายุรเวทคืออะไร? โดยสรุปทฤษฎีอายุรเวทให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติและกฎและจังหวะของธรรมชาติในทางปฏิบัติ Ayurveda ให้แนวทางที่ชัดเจนสำหรับการจัดการอาหารและกิจวัตรประจำวันอื่นๆ,การจัดการความเครียดและการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความฟิตและความตื่นตัวซึ่งช่วยให้เราสามารถควบคุมชีวิตและสุขภาพของเราได้