Skip to content Skip to footer

Telepathy การสื่อสารทางจิต

คุณเคยเจอประสบการ์ณที่นึกถึงใครสักคนที่คุณรู้จัก แต่ไม่ได้คุยกันมานาน แล้วเค้าติดต่อมาหาคุณในระยะเวลาอันสั้นไหม หรือในบางครั้งที่คุณมีบทสนทนากับเพื่อน แล้วเพื่อนคุณพูดประโยคที่คุณคิดอยู่ออกมา แล้วทำให้คุณคิดว่า เพื่อนคิดเหมือนเราเลย

มันคือประสบการณ์การสื่อสารทางจิต หรือ เทเลพาธี (Tepathy) นั่นเอง

ในทางจิตวิญญาณ เราเชื่อว่าเทเลพาธี เป็นพลังจิตประเภทหนึ่งที่เราสามารถสื่อกสารกับคนอื่นได้ด้วยการส่งข้อความทางความคิด โดยไม่ต้องพูด และเป็นความสามารถที่ฝึกฝนได้ ถ้าคุณเจอเหตุการณ์ดังกล่าวบ่อยๆ ขอให้คุณเริ่มเชื่อว่าพลังจิตด้าน Telepathy ของคุณกำลังตื่นขึ้น และคุณสามารถฝึกฝนการใช้งานของพลังนั้นได้ด้วยความตั้งใจ

ในหนังสือเกี่ยวกับ Telepathy ที่เรานำมายกตัวอย่างในที่นี่ 2 เล่มได้แก่

1) หนังสือ Spiritual Telepathy โดย Colleen Mauro ได้กล่าวในหนังสือของเธอว่า Telepathy เป็นการสื่อสารกันระหว่าง Solar Plexus ของบุคคล 2 คน ดังนั้น Telepathy จะทำงานได้ดีเมื่อคุณทำตาม Free will หรือ Gut feeling (ลางสังหรณ์) ของคุณ อนุญาตให้ Intuition ของคุณได้ทำงาน เปิดพลังงานจักระที่ 3 หรือ Solar plexus chakkra

2) หนังสือ Telepathy Its Theory, Facts and Proof โดย William Walker Atkinson ได้กล่าวไว้ในหนังสือของเขาว่า Telepathy เป็นการส่งข้อความทางความคิดระหว่างบุคคลที่อยู่คนละซีกโลกกันได้

Telepathy เป็นการสื่อสารกันระหว่างกายพลังงาน (Etheric body) ของบุคคล 2 คน ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถมองเห็นมันเป็นรูปธรรม หรือพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์แบบดั้งเดิม

แต่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เชื่อในเรื่องความสามารถทางจิตวิญญาณ และต้องการฝึกฝนความสามารถพิเศษนี้ เพื่อที่คุณจะสามารถส่งข้อความทางความคิดไปหาคนที่คุณต้องการได้ คุณสามารถฝึกได้ด้วย 5 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

1) เลือกคนที่คุณต้องการส่งข้อความไปหา เป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณ และไม่ได้ติดต่อกันมานานกว่า 1 เดือน
2) คิดถึงเรื่องดีๆ ที่เคยเกิดระหว่างคุณกับเค้าเพื่อสร้างคลื่นพลังบวก
3) อยากให้เค้าติดต่อเรายังไง
4) อยากให้เค้าติดต่อเราเพื่ออะไร เรื่องนั้นควรจะเป็นเรื่องดีๆ ที่จะเกิดขึ้นสำหรับเค้า หรือคุณกับเค้า ชัดเจนกับวัตถุประสงค์นั้น จินตนาการว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้ว และให้คุณรู้สึกถึงเหตุการณ์นั้น 5-10 นาที ช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือช่วงก่อนนอน เพราะสมองจะอยู่ในคลื่น Theta โดยอัตโนมัติ และเป็นคลื่นที่สามารถเชื่อมต่อกับจิตใต้สำนึกของคุณได้
5) บอกจักรวาลว่าเราส่งคลื่นความถี่ออกไปแล้ว ต่อไปนี้ขอให้เป็นหน้าที่ของจักรวาล วางใจในการทำงานของจักรวาล 100% ไม่มีข้อสงสัย และไม่กังวลว่าเค้าจะติดต่อเรามาหรือไม่ เพราะถ้าคุณกังวล นั่นหมายถึงความไม่เชื่อในความสามารถของการส่งสัญญาณนี้ และมันอาจจะไม่เกิดขึ้น

ลองทำตามขั้นตอนนี้ แล้วดูว่าคนๆ นั้นจะติดต่อคุณกลับมาภายใน 48 ชั่วโมงไหม

นอกจากนี้ คุณเชื่อไหมว่า คุณสามารถฝึกการใช้ Telepathy กับคนที่คุณกำลังมีบทสนทนาอยู่ด้วยได้ คุณสามารถฝึกจนอ่านความคิดของคนๆ นั้น หรือแม้กระทั่งใส่ความคิดของคุณเข้าไปให้เค้าพูดในสิ่งที่คุณคิดได้

ตามทฤษฎีของ Dr.Robert Mehrabian กฎ 7-38-55 % หมายความว่ามนุษย์สื่อสารด้วยคำพูดเพียง 7% ด้วยเสียง และโทน 38% และด้วยท่าทางมากถึง 55% ดังนั้น หากคุณต้องการอ่านใจคนที่คุณมีบทสนทนาด้วยให้ได้ คุณจะต้องเริ่มจากการฝึกการฟังแบบ Deep listening ซึ่งเป็นการฟังเชิงลึกว่า คำพูดเหล่านั้น ผู้พูดพูดออกมาด้วยความคิด และความรู้สึกแบบไหนจากข้างใน ไม่ได้ฟังว่าเค้าพูดว่าอะไร แต่ให้ไปที่เจตนารมย์ของผู้พูด ฟังจนเค้าพูดจบ แล้วค่อยโต้ตอบบทสทนาด้วยการพูดในสิ่งที่ข้างในจิตใจเค้าอยากได้ยิน และเมื่อเค้าได้ยินว่าคุณฟังเค้ามาจากข้างใน เค้าจะยินดีที่จะทำตามสิ่งที่คุณแนะนำ

เมื่อคุณเริ่มพูดให้ผู้อื่นยอมรับได้ในระดับหนึ่งแล้ว แปลว่าคุณมีการฟังแบบ Deep listening ที่พัฒนาขึ้นมาแล้ว ต่อไปให้คุณลองฝึกส่งความคิดของคุณ ในขณะที่คุณฟังเค้า เข้าไปในความคิดของเค้า ส่งข้อความสั้นๆ หรือคำที่เฉพาะเจาะจง แบบสั้นๆ เข้าไป แล้วลองดูว่าเค้าจะพูดตามประโยค หรือคิดถึงคำพูดเหล่านั้นไหม

ถ้าเค้าพูดประโยคที่คุณส่งไปหาเค้าออกมาโดยที่บางครั้งมันไม่ได้สัมพันธ์กับเรื่องที่เค้ากำลังพูด นั่นแปลว่า คลื่นพลังความคิดของคุณสามารถเข้าแทรกแซงความคิดของเค้าได้แล้ว Etheric body ของคุณกับเค้าเกิดการสื่อสารกันแล้ว

เมื่อคุณลองเชื่อในสัญชาตญาณ และข้อมูลบางอย่างที่วิทยาศาสตร์แบบดั้งเดิมไม่สามารถพิสูจน์ได้ คุณจะพบว่าการลองเชื่อของคุณนั้นทำให้คุณเข้าถึงความสามารถพิเศษที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณมากขึ้น

Alchemist นุ๊ก