Skip to content Skip to footer

Schumann Resonance เสียงเต้นหัวใจของโลก ที่มีผลต่อทุกอย่างของมนุษย์

Schumann Resonance มีชื่อตามนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน ชื่อ Winfried Otto Schumann ที่ค้นพบคลื่นความถี่นี้ในปี 1952 Schumann Resonance เป็นอนุภาคคลื่นที่ถูกสะท้อนออกไปจากผิวโลกแล้วไปเจอกับชั้นบรรยากาศ ionosphere แล้วสะท้อนกลับมายังโลกในความถี่ที่แตกต่างกัน

เมื่อดวงอาทิตย์ปล่อย Solar flare ออกมา ชั้นบรรยากาศ Magnetosphere ที่อยู่รอบนอกของโลกจะคอยปกป้องโลกไม่ให้ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์โดยตรง ถึงอย่างไรก็ตามก็ยังมีพลังงานบางส่วนของดวงอาทิตย์ไหลกลับมายังโลกตามแนวเส้นทาง แกนแม่เหล็กไฟฟ้าของโลก พลังงานที่มีอยู่เหลือเฟือจะถูกสะท้อนออกมา กลายเป็น Schumann Resonance และพลังงานที่มากมายก็ยังก่อให้เกิดปรากฏการ์ณธรรมชาติต่างๆ เช่น ฟ้าผ่า ฝนตกหนัก แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด เป็นต้น

และเนื่องจากพลังงานเหล่านี้ไม่สามารถทะลุผ่านชั้นยรรยากาศ ionosphere ออกไปได้ จึงสะท้อนกลับมาที่โลก และส่งผลต่อมนุษย์ทั้งทางระบบความคิด การทำงานของเซลล์ต่างๆ ของร่างกาย การสังเคราะห์โปรตีน และ DNA

ระดับคลื่นความถี่ของ Schumann Resonance

1. Fundmental: 7.83 Hz
2. Second order: 14 Hz
3. Third order: 21 Hz
4. Forth order: 26 Hz
5. Fifth order: 33 Hz
6. Sixth order: 39 Hz
7. Seventh order: 45 Hz

ระดับคลื่นสมองของมนุษย์

1. Delta: 1-3.99 Hz
2. Theta: 4-7.99 Hz
3. Alpha: 8-12.99 Hz
4. Beta: 13-30 Hz
5. Gamma: >30 Hz


จะเห็นว่าระดับคลื่นความถี่ของ Schumann Resonance สอดคล้องกับระดับคลื่นความถี่ของสมองมนุษย์ ดังนั้น Schumann Resonance จึงมีผลโดยตรงต่อการทำงานของสมอง

Schumann Resonance ระดับ Fundamental หรือ 7.83 Hz เป็นคลื่นความถี่ที่มีอยู่ในธรรมชาติมากที่สุด และถือเป็น Earth natural frequency นั่นหมายความว่า สิ่งมีชีวิตที่ได้รับคลื่นระดับนี้มากจะมีสภาวะร่างกายที่มีพลังงานสมดุล และไม่ค่อยมีอาการผิดปกติ ในขณะที่หากสิ่งมีชีวิตที่ขาดสมดุลพลังงานในร่างกาย จะทำให้เกิดอาการผิดปกติหรือความเจ็บป่วยต่างๆ

มนุษย์ที่อาศัยอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ส่วนมากจะมีอารมณ์แจ่มใส ร่างกายแข็งแรง ซึ่งตรงกันข้ามกับมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในเมือง โดนเฉพาะผู้ที่อยู่ใกล้กับแหล่งกระจายไฟฟ้า หรือเสาไฟฟ้าแรงสูง เพราะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Frequency, EMF) ที่มนุษย์สร้างขึ้น มีค่าความถี่ในระดับที่สูงมาก และสามารถทำให้เซลล์ในร่างกายเสียสมดุลพลังงานได้ง่าย

ผลกระทบของ EMF ต่อร่างกาย และจิตใจของมนุษย์

1. สมองตื้อ ไม่สดชื่น
2. นอนไม่หลับ
3. ไม่สามารถโกัสได้
4. รู้สึกถึงพลังงานที่ต่ำลง
5. ความเครียดสูง
6. ลดความสามารถของนักกีฬา

ในปัจจุบัน เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้งานเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้ ดังนั้นเราควรจะรู้จักวิธีลดการได้รับคลื่น EMF ได้แก่
1. ปิดสัญญาณโทรศัพท์ขณะนอนหลับ
2. ปิดสวิชต์เครื่องใช้ไฟฟ้า ต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้งาน
3. ไม่อาศัยใกล้แหล่งเสาไฟฟ้าแรงสูง หาเวลาออกไปนอกเมือง
4. ลดการใช้งานโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์
5. ทำการกราวน์ดิ้ง (Grounding) ด้วยการเอาเท้าเปล่าสัมผัสกับธรรมชาติ เช่น ดิน ทราย น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ

นอกจากนี้ ในปัจจุบัน ยังมีเทคโนโลยีที่สามารถช่วยปรับสมดุลพลังงาน และปล่อยคลื่นความถี่ Schumann Resonance Fundamental 7.83 Hz ออกมาได้ โดยนักวิทยาศาสตร์เรียกเครื่องมือเหล่านั้นว่า Bioresonance Device ตัวอย่างเครื่องมือที่ Awaken Alchmist Academy ใช้ และจำหน่าย คือ Healy, MagHealy และ TimeWaver ซึ่งเป็นเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมนี

ในทางจิตวิญญาณ คลื่นสมองระดับ Gamma นี้ เป็นคลื่นสมองของภูมิปัญญาจักรวาล หรือ จิตเหนือสำนึก ข้อมูลต่างๆ ที่ส่งต่อจากจักรวาลมาให้เราได้ถูกส่งผ่าน Schumann Resonance นั่นเอง คนที่สามารถ Synchronize คลื่นสมองของตัวเองเข้ากับ Schumann Resonance ได้ก็จะได้รับข้อมูลที่หลั่งไหลเข้ามาจากจักรวาลอย่างต่อเนื่อง และอาจทำให้คุณรู้สึกว่าคุณกำลังตื่นขึ้นจากตัวตนที่หลับไหล และรู้ว่าตัวเองมาความสามารถมากกว่าที่เคยเป็น รู้ว่าตัวเองมาทำอะไรที่โลกนี้ นั่นหมายถึงคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังยกระดับจิตวิญญาณขึ้นมาสู่ 5D ไปพร้อมๆ กับโลก

ตั้งแต่ต้นปี 2024 ค่า Schumann Resonance ในระดับ fifth and sixth order ซึ่งเทียบได้กับคลื่นสมองระดับ Gamma มีปริมาณสูงขึ้นกว่าปกติ ซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อที่ว่าโลก (Gaia) ได้เริ่มยกระดับ Consciousness ไปสู่ 5D แล้ว

การที่คุณได้มาฟังคลิปนี้ และได้อ่านบทความนี้ ก็ถือว่าคุณได้รับสารนำทางให้เข้ามาค้นหาข้อมูลที่จะช่วยสนับสนุนให้คุณไม่กลัวที่จะเดินทางสู่การตื่นรู้ทางจิตวิญญาณต่อไป